Updated 26. april 2017

8002291A PS3-feilkode

Feilkodebeskrivelse for PlayStation: PS3-systemet kunne ikke lese Blu-ray Disc-platen.

 
 

Løsning:

  • Ta ut den gjeldende platen og sett den inn på nytt igjen, og kontroller at platen er ren og fri for skitt, merker eller riper.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å laste minst tre forskjellige plater. Hvis disse platene laster uten feil, kan det hende den første platen er skadet og må byttes ut.
  • Hvis problemet vedvarer, å kontakte kundestøtte.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.