Updated 14. august 2015

8001051B PS3-feilkode

Feil på lagrede data på PS3-systemet.

Løsning:

  • Start PS3-systemet på nytt.
  • Hvis problemet vedvarer, går du til Sikkermodus og velger [Gjenopprett filsystem]. Klikk her for å finne ut hvordan du går til Sikkermodus.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du gå til Sikkermodus og velge [Gjenopprett database]. 
  • Hvis problemet vedvarer, går du til Sikkermodus og velger [Gjenopprett PS3™ system]. Legg merke til at dette sletter alle dataene fra harddisken til PS3-systemet. Klikk her for å finne ut hvordan du sikkerhetskopierer dataene.
  • Hvis problemet vedvarer, går du til eu.playstation.com/contact for å kontakte kundestøtte
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.