Updated 17. august 2015

80010201 PS3-feilkode

Det oppstod et problem med tilkoblingen til Internett. Dette er et midlertidig problem som løses om kort tid.

 
 

Løsning:

  • Prøv å koble til Internett senere.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du starte PS3-systemet på nytt og prøve å koble til Internett igjen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.