Updated 14. august 2015

8001002F PS3-feilkode

PS3-systemet fikk ikke tilgang til dataene på en ekstern lagringsenhet fordi enheten ble fjernet.

 
 

Løsning:

  • Sett den eksterne lagringsenheten inn på nytt, og prøv å utføre handlingen igjen.
  • Kontroller at tilkoblingen mellom den eksterne lagringsenheten og PS3-systemet er sikker, og at tilkoblingskablene ikke er skadet.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.