Updated 14. august 2015

8001002B PS3-feilkode

PS3-systemet fikk ikke tilgang til data på en ekstern lagringsenhet, for eksempel en USB-lagringsenhet, en ekstern lagringsstasjon eller flash-medier.

 
 

Løsning:

  • Ta ut og sett den eksterne lagringsenheten inn på nytt, og prøv å utføre handlingen igjen.
  • Kontroller at tilkoblingen mellom den eksterne lagringsenheten og PS3-systemet er sikker, og at tilkoblingskablene ikke er skadet.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å overføre data fra en PC til den eksterne lagringsenheten for å kontrollere at den fungerer riktig. Hvis PC-en ikke kan skrive til den eksterne lagringsenheten, kan det hende du må bytte ut enheten.
  • Hvis PC-en kan skrive til den eksterne lagringsenheten, kan du prøve å overføre data fra PS3-systemet til en annen ekstern lagringsenhet for å kontrollere at PS3-systemet fungerer riktig. 
  • Hvis problemet vedvarer, kan du gå til eu.playstation.com/contact for å kontakte kundestøtte.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.