Updated 14. august 2015

8001000A PS3-feilkode

PS3-systemet kunne ikke fullføre overføringen av data til en ekstern lagringsenhet, for eksempel en USB-lagringsenhet, en ekstern lagringsstasjon eller flash-medie

 
 

Løsning:

  • Ta ut og sett den eksterne lagringsenheten inn på nytt, og prøv å utføre handlingen igjen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.