Updated 14. august 2015

80010009 PS3-feilkode

Feil passord ble angitt da du prøvde å koble en Bluetooth-enhet til PS3-systemet.

 
 

Løsning:

  • Prøv å koble Bluetooth-enheten til PlayStation 3-systemet igjen, og kontroller at du angir riktig passord.
  • Klikk her for å finne ut hvordan du kobler en Bluetooth-enhet til PS3-systemet.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.