Updated 3. august 2017

Bruke SHARE-knappen

Finn ut hvordan du bruker SHARE-knappen på DUALSHOCK 4-kontrolleren, og hvilke funksjoner du kan bruke med denne.

 
 

Grunnleggende handlinger med SHARE-knappen

Kort trykk Viser menyen for Del-funksjonen, tar et skjermbilde og lagrer et videoklipp. Et skjermbilde lagres i det øyeblikket menyen for Del-funksjonen vises. Hvis du spiller et spill, lagres det også et videoklipp. Bruk denne funksjonen når du vil lagre noe raskt og dele det.
Langt trykk Tar et skjermbilde. Når du trykker på og holder nede knappen i minst ett sekund, blir det tatt et skjermbilde (ferdig) som vises øverst i høyre hjørne på skjermen. Bruk denne funksjonen når du vil ta et skjermbilde uten å vise menyen eller lagre et videoklipp.
Dobbelttrykk Velger startpunktet for et videoklipp. Bruk denne funksjonen når du vil starte et opptak igjen fra det aktuelle tidspunktet. Dette er praktisk når det er en bestemt scene du vil lagre.

PlayStation 4-systemet kan laste opp og dele lagrede skjermbilder og videoklipp av spilling online. Du kan også kringkaste (streame) spillingen og dele informasjon om andre ting, for eksempel innhold på PlayStation Store.

Du kan endre hvordan SHARE-knappen fungerer. Trykk på SHARE-knappen, trykk på OPTIONS-knappen mens menyen for Del-funksjonen vises, og velg deretter [Delingsinnstillinger] > [SHARE-knappens kontrolltype].

Tilleggsmerknader

  • Barn kan lagre og laste opp skjermbilder og videoklipp hvis foreldrekontrollinnstillingene tillater det.
  • Skjermbilder, videoklipp og kringkastinger kan inneholde personlig informasjon om deg eller andre spillere, for eksempel navn, online-ID-er, tekstchat og talechat. Du må ha tillatelse fra andre spillere før du deler innhold som inneholder deres personlige opplysninger.
  • SHARE-knappen kan ikke brukes mens du bruker Media Player.