Updated 10. oktober 2016

PS VR: Sporingsproblemer

Slik sørger du for at PlayStation Camera kan se PS VR-hodesettet og kontrollerne.

 
 

Lysene på PlayStation VR-hodesettet (PS VR), DualShock 4-kontrolleren (DS4), PlayStation Move-bevegelseskontrolleren (PS Move-bevegelseskontroller) eller PlayStation VR-siktekontrolleren (PS VR-siktekontroller) må registreres av PlayStation Camera (PS Camera), slik at bevegelsene dine kan spores for å få en best mulig PlayStation VR-opplevelse.

Slik oppdager du et sporingsproblem

Du ser følgende skjermproblemer hvis du har et sporingsproblem:

 • Hender/kontrollere vises på skjermen uten at en spiller er tilkoblet.
 • Omgivelsene på skjermen beveger på seg uten at en spiller er tilkoblet.
 • Meldingen Utenfor spilleområde vises på skjermen.

Slik løser du et sporingsproblem

De fleste sporingsproblemer kan løses ved å justere litt på innstillingene eller omgivelsene du spiller i. Følg denne veiledningen for å redusere sjansen for at sporingsproblemer skal oppstå.

Noen ganger kan lyssettingen skape problemer. Sørg for at følgende er i orden, og konfigurer PS VR på nytt hvis du endrer noe under eller etter den første konfigureringen:

 • PS Camera skal ikke registrere noen andre lyskilder, som TV-skjermer, lamper eller naturlig lys gjennom vinduet.
 • Ikke noe lys skal skinne direkte på spilleren eller hodesettet.
 • Det skal ikke være noen reflekterende overflater som vinduer eller speil som skaper lyskilder bak spilleren.
 • Kontroller at det ikke er noen andre refleksjoner, ved å gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation Camera] > [Juster PlayStation Camera] og fjerne de reflekterende overflatene eller justere kameraposisjonen for å få dem ut av bildet.
 • Hvis du har et annet rom du kan konfigurere PS VR i, kan du konfigurere det der for å finne ut om lyset i det rommet egner seg bedre.

Noen ganger kan sporingsproblemer være forårsaket av feil PS VR-konfigurering. Sørg for følgende:

 • At alle kabler er ordentlig tilkoblet.
 • At lysene på hodesettet og kontrollerne lyser. Hvis VR-modusen er på, lyser alle lysene på hodesettet. Hvis hodesettet er i ikke-VR-modus (Filmmodus), er det bare lysene bak som lyser.
 • At du står innenfor spilleområdet (du ser meldingen Utenfor spilleområde hvis du står utenfor). For å fikse dette kan du holde nede PS-knappen på DS4 og velge [Juster PlayStation VR] > [Bekreft plasseringen din] og sørge for at hodesettet er midt i skjermen før du fortsetter.

Noen ganger kan det være et problem med PS Camera. Sørg for følgende:

 • At alle kabler er ordentlig tilkoblet.
 • PS Camera har to linser – sørg for at ingen av dem er tildekket.
 • Rengjør PS Camera-linsene med en ren, tørr klut. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
 • Prøv å flytte deg nærmere kameraet. Den optimale avstanden er ca. 2 m.
 • Ikke flytt PS Camera etter at du har konfigurert det.
 • PS Camera må stå på et stabilt underlag. Hvis du flytter på det under spilling, kan det føre til sporingsproblemer.

Iblant kan det være et lyskalibreringsproblem. Sørg for følgende:

 • At kontrollerne er ladet opp.
 • At alle lysene registreres av PS Camera. Trykk på PS-knappen for å gå tilbake til hjem-skjermen på PS4, og gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Juster sporingslys] for å sørge for at alle lysene er plassert i de indikerte områdene på skjermen. Gjør dette med PS VR-hodesettet og alle kontrollerne som blir brukt.
 • At PS Move-bevegelseskontrolleren eller PS VR-siktekontrolleren er paret med den samme lokale brukerkontoen som PS VR-hodesettet og DS4-kontrollerne.
 • At lysene ikke er støvete eller skitne (slik at kameraet kan registrere dem). Rengjør dem med en ren og tørr mikrofiberklut. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
 • At ingen Bluetooth-signaler forstyrrer. Slå av Bluetooth-signaler på andre enheter i nærheten, som telefoner og nettbrett.
 • At PS Camera til enhver tid kan se alle kontrollerne som trengs for å spille. Hold nede PS-knappen på PS Move-bevegelseskontrolleren eller DS4-kontrolleren, og velg [PlayStation VR] > [Bekreft plasseringen din]. Flytt kontrollerne opp, ned, til venstre og til høyre for å sørge for at PS Camera kan se dem uansett hvor langt ut du strekker armene dine og flytter kameraet eller går bakover hvis du trenger det.
 • Hvis ikke noe av dette løser problemet, kan du tilbakestille kontrolleren med tilbakestillingsknappen på baksiden og pare på nytt med PS4. Kalibrer på nytt med den lokale brukeren som skal bruke PS VR.

Disse løsningene fungerte ikke

Gå til PS VR-reparasjoner for å prøve å løse problemet, eller send PS VR til PlayStation for reparasjon.