Updated 11 september 2015

80029C55 PS3-foutcode

Het PS3-systeem kan het updatebestand voor de systeemsoftware op een gamedisc of een extern media-apparaat (zoals een USB-stick of een Memory Stick Duo) niet leze

 
 

Oplossing

  • Controleer als je de systeemsoftware met behulp van een gamedisc bijwerkt of de disc schoon is en niet is beschadigd. Als de disc erg is beschadigd, moet deze wellicht worden vervangen.
  • Download als je je systeem via externe media bijwerkt het updatebestand voor de systeemsoftware opnieuw of gebruik een ander extern media-apparaat.
  • Ga als het probleem zich blijft voordoen naar eu.playstation.com/contact om contact op te nemen met de klantenservice.
  • Ga voor meer tips en hints over het gebruik van je PlayStation-systeem naar onze technische-ondersteuningsforums op community.eu.playstation.com.