Updated 6 februari 2017

PS VR: indicatorlampjes processoreenheid

Dit betekenen de verschillende lampjes op de processoreenheid.

 
 

Er is een indicatorlampje aan de voorkant van de processoreenheid van de PlayStation VR (PS VR).

De betekenis van dit lampje hangt af van de situatie. Maak je geen zorgen als je een rood lampje ziet — dit betekent meestal niet dat er een probleem is. Selecteer uit deze lijst het indicatorlampje dat je ziet op de processoreenheid om de betekenis te zien.

Rood — twee keer knipperen dan continu brandend

Dit gebeurt als je de processoreenheid aansluit op netvoeding maar je PS4 is uitgeschakeld (rustmodus). Het knipperen betekent dat de processoreenheid in rustmodus gaat en het continu brandende rode lampje geeft aan dat er geen informatie via HDMI naar je tv wordt verzonden. Schakel de processoreenheid in met de activeringstoets op de inline-afstandsbediening van VR-headset.

Rood — continu brandend

De processoreenheid bevindt zich in de rustmodus en er wordt geen informatie via HDMI naar je tv verzonden. Schakel de processoreenheid in met de activeringstoets op de inline-afstandsbediening van de VR-headset of door het PS4-systeem in te schakelen.

Rood — vijf keer snel knipperen

Dit kan betekenen dat de processoreenheid een stroomstoring heeft. Schakel de processoreenheid en headset uit door de inline-activeringstoets 7 seconden ingedrukt te houden. Klik hier voor een oplossing voor dit probleem en lees of je de processoreenheid naar ons moet sturen om te laten repareren.

Wit - knipperend

De activeringstoets op de inline-afstandsbediening van VR-headset is ingedrukt en de VR-headset wordt ingeschakeld.

Wit - continu brandend

Een continu brandend wit lampje geeft aan dat je klaar bent om te gamen. Je ziet een continu brandend wit lampje als de processoreenheid en PS4 met elkaar zijn verbonden, ze allebei zijn ingeschakeld en een signaal naar de tv sturen. Je zult een melding met het VR-pictogram op je PS4-systeem zien die bevestigt dat PS VR is gedetecteerd.

Als je PS4 zo is ingesteld dat deze verbinding met internet kan maken om bestanden te downloaden/uploaden terwijl het systeem in de rustmodus zit, sluit de processoreenheid de rustmodus af (rood lampje) en schakelt het systeem in (wit lampje) wanneer de internetverbinding van de PS4 actief is. De processoreenheid schakelt de rustmodus opnieuw in wanneer de internetverbinding van de PS4 inactief wordt nadat het downloaden/uploaden is voltooid.

Rood — knipperend

Dit betekent dat de processoreenheid oververhit is. Je ziet ook een melding op het scherm en de ventilator maakt mogelijk meer lawaai dan normaal. Schakel de processoreenheid en je PS4 uit en laat ze 30 minuten afkoelen. Hierna kun je verder spelen.

Zet de processoreenheid niet boven op je PS4 om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Plaats hem in een goed geventileerde ruimte en zorg dat de ventilator vrij is. Kom meer te weten over het onderhoud van je PS VR.

Als de processoreenheid vaak oververhit raakt, moet deze misschien worden gerepareerd. Ontdek hier of je hem naar ons terug moet sturen.

Geen lampje

  1. Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op de juiste aansluiting van de processoreenheid.
  2. Controleer alle aansluitingen om ervoor te zorgen dat ze niet zijn losgeraakt. Volg de installatie-instructies voor PS VR om te controleren of elke kabel goed is aangesloten.
  3. Probeer een ander stopcontact. Sluit de processoreenheid rechtstreeks aan op een stopcontact als je een verlengsnoer gebruikt.
  4. Controleer PS VR-reparaties om te proberen het probleem te verhelpen of stuur je PS VR ter reparatie op naar PlayStation.