Updated 24 februari 2020

80022B19 PS3-foutcode

De ruimte die je probeert te bezoeken, heeft het maximumaantal toegestane gebruikers bereikt.

 
 

Oplossing:

  • Bezoek de ruimte op een later tijdstip opnieuw of kies een andere ruimte.