Updated 11 september 2015

80022B19 PS3-foutcode

De ruimte die je probeert te bezoeken, heeft het maximumaantal toegestane gebruikers bereikt.

 
 

Oplossing:

  • Bezoek de ruimte op een later tijdstip opnieuw of kies een andere ruimte.
  • Ga voor meer tips en hints over het gebruik van je PlayStation-systeem naar onze technische-ondersteuningsforums op community.eu.playstation.com.