Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 
 
 

Λογισμικό συστήματος PS4

Αποκτήστε την τελευταία ενημέρωση

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το PS4 με το πιο πρόσφατο λογισμικό συστήματος και δείτε μια πλήρη λίστα με αλλαγές και νέες δυνατότητες.

Σε περίπτωση που αντιμετοπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την επιλογή 3 σε Ασφαλή Λειτουγία. Εάν μετά από αυτό το πρόβλημα παραμένει, ακολουθήστε τα βήματα "Εγκατάστασης εκ νέου του λογισμικού του συστήματος" παρακάτω.

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Λογισμικό συστήματος PS4

 • Ενημέρωση μέσω Internet

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενημέρωσης δικτύου του συστήματος PS4 για να ενημερώσετε το σύστημα.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS4
  • Σύνδεση στο Internet (ενσύρματη ή ασύρματη)

  Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενημέρωσης δικτύου, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS4. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το σύστημά σας PS4.

  Στην οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε (Settings) > [System Software Update] (Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού συστήματος). Το σύστημα ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Μόλις η λήψη ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Στην οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε (Notifications) > [Downloads] (Ειδοποιήσεις > Λήψεις) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε την εγκατάσταση.

 • Ενημέρωση μέσω δίσκου

  Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο ενημέρωσης που περιέχεται σε έναν δίσκο παιχνιδιού για να ενημερώσετε το σύστημα.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS4
  • Ένα δίσκο που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης

  Όταν χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του συστήματος, εμφανίζεται μια οθόνη που σας καθοδηγεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Για να κάνετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 • Ενημέρωση μέσω υπολογιστή

  Αν το σύστημα PS4 δεν είναι συνδεδεμένο στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε το σε μια συσκευή αποθήκευσης USB. Αντιγράψτε το αποθηκευμένο αρχείο στο χώρο αποθήκευσης συστήματος του PS4 για να ενημερώσετε το σύστημα.

  Για την τυπική διαδικασία ενημέρωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Μεταβείτε εδώ για τη διαδικασία προετοιμασίας του συστήματος PS4 και για να κάνετε μια νέα εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος, π.χ. στην περίπτωση αντικατάστασης της μονάδας σκληρού δίσκου.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS4
  • Υπολογιστή με σύνδεση στο Internet
  • Συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια μονάδα USB flash

      * Ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 460 ΜΒ.

  1. Στη συσκευή αποθήκευσης USB, δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης.

   Μέσω του υπολογιστή, δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα "PS4". Μέσα σε αυτόν το φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".

  2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στο φάκελο "UPDATE" που δημιουργήσατε στο πρώτο βήμα.

   Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NOW] (Λήψη τώρα) Κάντε κλικ για να ξεκινήσει η λήψη.

  3. Τώρα μεταφέρετε ολόκληρο τον φάκελο "PS4" στη ρίζα της συσκευής αποθήκευσης USB.

   Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο σύστημα PS4 και από την οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε (Settings) (Ρυθμίσεις) > [System Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού συστήματος).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

   Αν το σύστημα PS4 δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με χαρακτήρες του ενός byte και κεφαλαία γράμματα.
 • Εγκαταστήστε εκ νέου το λογισμικό του συστήματος

  Με αυτή τη διαδικασία, προετοιμάζετε το σύστημα PS4 και εγκαθιστάτε εκ νέου το λογισμικό συστήματος, π.χ. στην περίπτωση αντικατάστασης της μονάδας σκληρού δίσκου.

  Όταν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο ενημέρωσης για επανεγκατάσταση, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όλοι οι χρήστες και τα δεδομένα θα διαγραφούν.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS4
  • Υπολογιστή με σύνδεση στο Internet
  • Συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια μονάδα USB flash

      * Ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 1.1 GΒ.

  1. Στη συσκευή αποθήκευσης USB, δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης.

   Μέσω του υπολογιστή, δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα "PS4". Μέσα σε αυτόν το φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".

  2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στο φάκελο "UPDATE" που δημιουργήσατε στο πρώτο βήμα.

   Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NOW] (Λήψη τώρα) Κάντε κλικ για να ξεκινήσει η λήψη.

  3. Απενεργοποιήστε εντελώς το σύστημα PS4.

   Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας δεν είναι αναμμένη. Αν η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο σύστημα PS4 για τουλάχιστον επτά δευτερόλεπτα (μέχρι να ακούσετε ένα "μπιπ" από το σύστημα για δεύτερη φορά).

  4. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο ενημέρωσης στο σύστημα PS4 και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον επτά δευτερόλεπτα. Το σύστημα PS4 εκκινείται σε ασφαλή λειτουργία.

  5. Επιλέξτε [Initialize PS4 (Reinstall System Software)] [Προετοιμασία PS4 (Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος)].

   Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

   Αν το σύστημα PS4 δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με χαρακτήρες του ενός byte και κεφαλαία γράμματα.

Προβολή πλήρους άρθρου