Updated 15. september 2015

Opdatering af PlayStation 3-softwaren via menuen Fejlsikret tilstand

Find ud af, hvordan du opdaterer din PlayStation 3 via en USB-lagerenhed og menuen Fejlsikret tilstand.

 1. Download den nyeste systemsoftwareopdatering til dit USB-lagermedie
 • Gå til siden Systemsoftwareopdateringer via din pc/Mac:
 • Opret en mappe på USB-lagermediet, hvori du kan gemme den downloadede systemsoftwareopdatering:
 • Opret en mappe med navnet “PS3” på lagermediet eller USB-enheden via en pc/Mac.
 • Opret en ny mappe med navnet “UPDATE” inde i denne "PS3"-mappe.
 • Den fil, du downloader, hedder “PS3UPDAT.PUP”. Gem den her nu.

 

 • Hvis dataene ikke bliver gemt korrekt, vil PlayStation 3-systemet ikke genkende opdateringsfilen. Mappenavnene skal skrives med store bogstaver.
 
 

 1. Slut USB-enheden til PlayStation 3-systemet.

 2. Udfør følgende handlinger for at aktivere Fejlsikret tilstand på din PlayStation 3:

 • Sluk for din PlayStation 3 ved at holde Power-knappen på forsiden af enheden inde, indtil Power-indikatoren lyser rødt.
 • Hold Power-knappen inde (fjern ikke din finger fra knappen). Du vil høre et bip, hvilket betyder, at din PlayStation 3 tændes.
 • Fortsæt med at holde Power-knappen inde. Efter cirka 5 sekunder vil du høre et bip, som indikerer nulstilling af videosignalet.
 • Fortsæt med at holde Power-knappen inde. Efter yderligere cirka yderligere 5 sekunder vil du høre et tredje bip, og systemet vil blive slukket (Power-indikatoren lyser rødt).
 • Hold Power-knappen inde (igen: fjern ikke din finger fra knappen). Som i trin 2 vil du høre det første bip igen fra din PlayStation 3, når den bliver tændt.
 • Fortsæt med at holde Power-knappen inde. Efter cirka 5 sekunder vil du høre et bip, som indikerer nulstilling af videosignalet.
 • Fortsæt med at holde Power-knappen inde. Efter yderligere cirka 5 sekunder vil du høre et hurtigt dobbelt bip. Slip herefter Power-knappen. Hvis det lykkedes for dig at aktivere Fejlsikret tilstand, vil du se en besked på skærmen, hvor der står "Tilslut controlleren med et USB-kabel, og tryk så på PS-knappen.“
 • Tilslut controlleren til din PlayStation 3 med et USB-kabel, og tryk på PS-knappen for at gå til Fejlsikret tilstand.

 1. Vælg [6. Systemopdatering], og tryk på Enter
 
 
 1. Tryk som angivet på START + SELECT samtidig for at starte opdateringen

 1. Systemet begynder at forberede sig på opdateringen:

 • Dette kan tage 5-10 minutter.
 • Når forberedelsen er færdig, vil systemet blive genstartet automatisk.

 
 

 1. Følg vejledningen på skærmen for at aktivere og bekræfte installation af systemsoftwaren:

 • PlayStation 3-systemet vil ikke genkende filen, hvis den er navngivet forkert. (I dette tilfælde skal du gå tilbage til punkt 1)
 • Accepter og bekræft de følgende trin på skærmen for at starte installation af systemsoftwaren

 1. PlayStation 3-systemet genstartes automatisk, når installationen er fuldført.

Du kan modtage en systembesked, som kræver, at du bruger en anden indstilling i menuen Fejlsikret tilstand

Følg den viste vejledning.

 • Genopbygning af databasen i systemlageret: Sletter beskeder, spillelister osv. Denne handling kan tage lang tid alt efter datatypen og antallet af dataelementer.
 • Gendannelse af filsystemet i systemlageret: Forsøger at reparere alle områder på harddisken, hvor der kan gemmes filer. Beskadigede data bliver muligvis slettet, hvis de ikke kan gendannes.
 • Formatering af systempartitionen i systemlageret: Forsøger at slette alle data i systemlageret.

Beskeden “Der blev ikke fundet brugbare opdateringsdata" kan blive vist, hvis USB-lagermediet ikke genkendes.

Sørg for, at mapperne og den downloadede fil er placeret og navngivet korrekt.

 • Placering: Gem i mappen "PS3" > mappen "UPDATE".
 • Filnavn: Gem som filnavn "PS3UPDAT.PUP"

Bekræft, at lagermediet er tilsluttet til PlayStation 3-systemet, og start forfra på opdateringsprocessen som beskrevet ovenfor.

Kontroller, at USB-enheden er formateret til filformatet FAT 32 eller FAT 16. PlayStation 3 vil ikke genkende NTFS-filformatet.

PlayStation 3-systemet kan have en individuel hardwarefejl, der kræver en teknisk reparation.