Hjælp til PlayStation Hjælp og support til PlayStation

 
 
 
 

PS4-systemsoftware

Hent den nyeste opdatering

Find ud af, hvordan du opdaterer din PS4 med den nyeste systemsoftware, og se hele listen over ændringer og funktioner.

Hvis du oplever problemer med opdateringen af din PS4, prøv at installere opdateringen via Fejlsikret tilstand valgmulighed 3. Oplever du fortsat problemer, følg venligst nedenstående trin for at "Udføre en ny installation af systemsoftwaren".

Se, om dette hjælper...

PS4-systemsoftware

 • Opdater ved hjælp af internettet

  Brug PS4-systemets netværksopdateringsfunktion til at opdatere systemet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Internetforbindelse (kabelbaseret eller trådløs)

  Du skal konfigurere PS4-systemets netværksindstillinger, inden du bruger netværksopdateringsfunktionen. Du kan se flere oplysninger i brugervejledningen til dit PS4-system.

  På funktionsskærmen skal du vælge (Indstillinger) > [Systemsoftwareopdatering]. Dit system holder automatisk øje med, om du har installeret den nyeste version af systemsoftwaren, via internettet. Hvis der findes en opdateringsfil til en nyere version, bliver den automatisk downloadet til systemet. Når downloadprocessen er gennemført, kan du se en meddelelse øverst til venstre på skærmen. Gå til funktionsskærmen, og vælg (Meddelelser) > [Downloads], og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

 • Opdater ved hjælp af disk

  Brug en opdateringsfil på en spildisk til at opdatere systemet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • En disk, der indeholder en opdateringsfil

  Når du afspiller en disk, der indeholder en nyere version af systemsoftwaren, vil du kunne se et skærmbillede, der guider dig gennem opdateringsprocessen. Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

 • Opdater ved hjælp af computer

  Denne opdateringsmetode kan bruges, hvis dit PS4-system ikke har forbindelse til internettet. Download opdateringsfilen på computeren, og gem den på en USB-enhed. Kopier den gemte fil til systemlageret på dit PS4-system for at opdatere systemet.

  Du kan bruge standardopdateringsproceduren ved at følge nedenstående trin. Se her for at følge proceduren for at initialisere dit PS4-system og udføre en ny installation af systemsoftwaren, hvis du f.eks. har udskiftet harddisken.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Computer med internetforbindelse
  • USB-lagringsenhed, som f.eks. et USB-flashdrev

      * Der skal være omtrent 460 MB ledig plads.

  1. Opret mapper på USB-lagerenheden til at gemme opdateringsfilen.

   Brug en computer til at oprette en mappe med navnet "PS4". Inde i den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

  2. Download opdateringsfilen, og gem den i mappen "UPDATE", som du oprettede i trin 1.

   Gem filen med filnavnet "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NU] Klik for at starte download.

  3. Flyt derefter hele "PS4"-mappen til roden på din USB-lagerenhed.

   Tilslut USB-lagerenheden til PS4-systemet, og vælg fra funktionsskærmen (Indstillinger) > [Systemsoftwareopdatering].

   Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.
 • Udfør en ny installation af systemsoftwaren

  Denne procedure handler om at initialisere dit PS4-system og udføre en ny installation af systemsoftwaren, hvis du f.eks. har udskiftet harddisken.

  Vær forsigtig, når du bruger en opdateringsfil til geninstallation. Alle brugere og alle data bliver slettet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Computer med internetforbindelse
  • USB-lagringsenhed, som f.eks. et USB-flashdrev

      * Der skal være omtrent 1.1 GB ledig plads.

  1. Opret mapper på USB-lagerenheden til at gemme opdateringsfilen.

   Brug en computer til at oprette en mappe med navnet "PS4". Inde i den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

  2. Download opdateringsfilen, og gem den i mappen "UPDATE", som du oprettede i trin 1.

   Gem filen med filnavnet "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NU] Klik for at starte download.

  3. Sluk helt for strømmen til dit PS4-system.

   Sørg for, at power-indikatoren ikke lyser. Hvis strømindikatoren lyser orange, skal du holde power-knappen på PS4-systemet nede i mindst syv sekunder (indtil systemet bipper anden gang).

  4. Tilslut USB-enheden, der indeholder opdateringsfilen, til PS4-systemet, og hold derefter power-knappen nede i mindst syv sekunder. PS4-systemet starter i fejlsikret tilstand.

  5. Vælg [Nulstil PS4™ (geninstaller systemsoftware)].

   Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.

Vis hele artiklen