Updated 25. marts 2019

PS4: Opgrader harddiskdrevet

Denne artikel forklarer, hvordan du opgraderer dit PlayStation 4-systems harddisk (HDD).

 
 

Før du går i gang, skal du bruge:

 • En lang stjerneskruetrækker
 • Dit PS4-modelnummer. Du finder det her:

Vælg din PS4-modelserie for at se instruktioner:

CUH-7000-serien (PS4 Pro-system)

 1. Sikkerhedskopiering af gemte data

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data i systemlager] > [Kopiér til USB-lagerenhed].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal opdatere systemsoftwaren og være logget ind på PSN for at sikkerhedskopiere gemte data.

 1. Placer systemet med bunden opad på en flad overflade, og fjern låget til harddisk-bay'en. Fjern det fra den højre side først.

Du kan muligvis se et klistermærke, der dækker låget til harddisk-bay'en. Du kan godt fjerne det, og det vil ikke påvirke garantien.

 1. Fjern skruen (1), og træk i harddiskens monteringsbeslag (2) for at fjerne det.
 1. Fjern de fire skruer fra harddiskens monteringsbeslag.
 1. Fjern harddisken fra monteringsbeslaget, og indsæt den nye.
 2. Sæt skruerne i igen, idet du er forsigtig med ikke at stramme dem for meget.
 3. Sæt harddiskens monteringsbeslag på igen; se billedet ovenfor for at sikre, at du installerer den med den rigtige side opad.
 4. Sæt skruen i igen.
 1. Sæt låget til harddisk-bay'en fast igen.
 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre de følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data på USB-lagerenhed] > [Kopiér til systemlager].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal være logget ind på den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.

Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

CUH-2015-serien

 1. Sikkerhedskopiering af gemte data

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data i systemlager] > [Kopiér til USB-lagerenhed].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal opdatere systemsoftwaren og være logget ind på PSN for at sikkerhedskopiere gemte data.

 1. Skub låget til harddisk-bay'en i pilens retning for at tage det af.
 1. Tag harddiskdrevet ud.
 • Fjern skruen.
 • Træk i harddiskdrevet med monteringsbeslaget for at fjerne det.
 1. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruerne (fire steder). Undlad at fjerne gummipakningerne fra skruehullerne.
 1. Fjern harddiskdrevet fra monteringsbeslaget.
 1. Sæt det nye harddiskdrev i monteringsbeslaget, og fastgør det med skruerne. Undgå at stramme skruerne for meget.
 2. Forbind harddiskdrevet til systemet med skruen. Sørg for at sætte harddiskdrevet helt ind i harddisk-bay'en.

Hvis du mister låget til harddisk-bay'en, skruerne, monteringsbeslaget eller andre dele, bør du kontakte kundeservice for at få hjælp.

 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre de følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data på USB-lagerenhed] > [Kopiér til systemlager].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal være logget ind på den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.

Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

CUH-1200-serien

 1. Sikkerhedskopiering af gemte data

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data i systemlager] > [Kopiér til USB-lagerenhed].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal opdatere systemsoftwaren og være logget ind på PSN for at sikkerhedskopiere gemte data.

 1. Sluk for PlayStation 4-systemet
 2. Frakobl strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler fra bagsiden af PlayStation 4-systemet.
 3. Placer PlayStation 4 på en ren, flad overflade foran dig, så systemets front vender mod venstre. (PlayStation-logoet oven på PlayStation 4 skal vende mod højre).
 4. Læg dine håndflader på det øverste panel, og lad dine fingre hvile på systemets fjerneste side.
 5. Læg et moderat og jævnt pres i nærheden af samlingen med dine håndflader, og skub, med fingrene som modvægt, det øverste panel væk fra dig. Du hører et klik, og panelet rykker sig ca. 7 mm. Tag panelet af ved at starte med at løfte i venstre side.
 1. Når det øverste panel er taget af, kan du se en skrue med PlayStation-symboler på. Fjern denne skrue ved at dreje den mod uret for at fjerne harddiskdrevet.
 2. Træk harddiskdrevet hen mod systemets forside for at fjerne det.
 1. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer, der holder harddiskdrevet i rummet.
 1. Sæt det nye harddiskdrev i rummet, og sæt de fire skruer i igen.
 2. Sæt rummet ind i PlayStation 4-bay'en, og sæt skruen i igen.
 3. Sæt det øverste panel på igen. Placer det over den blottede del af PlayStation 4, ca. 7 mm væk fra samlingen. Skub panelet i retning af samlingen, indtil det klikker på plads.
 1. Tilslut igen HDMI-kabel, strømkabel og eventuelle andre kabler, der blev frakoblet i første trin.
 2. Tænd for PlayStation 4 for at kontrollere, alt fungerer, som det skal.
 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre de følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data på USB-lagerenhed] > [Kopiér til systemlager].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal være logget ind på den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.

Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

CUH-1000 & CUH-1110-serien

 1. Sikkerhedskopiering af gemte data

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data i systemlager] > [Kopiér til USB-lagerenhed].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal opdatere systemsoftwaren og være logget ind på PSN for at sikkerhedskopiere gemte data.

 1. Sørg for, at PlayStation 4 er helt slukket. Når power-indikatoren er slukket, er systemet helt slukket. Hvis power-indikatoren lyser orange, er systemet i pausetilstand. Forlad pausetilstand.
 2. Frakobl strømledningen, og frakobl derefter de øvrige kabler fra systemet.
 3. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du trække strømledningens stik ud af stikkontakten, før du frakobler de øvrige kabler.
 4. Skub låget til harddisk-bay'en i pilens retning for at tage det af.
 1. Fjern harddisken.
 • Fjern skruen.
 • Træk harddisken hen mod systemets forside for at fjerne den.
 1. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruerne (fire steder).

Undlad at fjerne gummipakningerne fra skruehullerne.

 1. Sæt den nye harddisk i monteringsbeslaget til PlayStation 4-systemets harddisk, og skru den fast med skruerne (fire steder).

  Undgå at stramme skruerne for meget.

 2. Forbind harddisken til systemet med skruen.

Sørg for at sætte harddisken helt ind i harddisk-bay'en.

Hvis du mister låget til harddisk-bay'en, skruerne, monteringsbeslaget eller andre dele, bør du kontakte kundeservice for at få hjælp.

 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre de følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg (Indstillinger) fra funktionsskærmen.
 • Vælg [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data på USB-lagerenhed] > [Kopiér til systemlager].
 • Vælg en titel.
 • Tryk på -knappen for at sætte mærke i boksen ved de gemte data, du vil kopiere, og tryk [Kopiér].

Du skal være logget ind på den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.

Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.