Updated 3. marts 2017

PS VR: Understøttede videoinputsignaler

Nyd virtual reality-indhold, der er designet specielt til PS VR, samt andet kompatibelt VR-indhold i 360-graders, omnidirektional video.

 
 

Du kan identificere disse typer af indhold ved at kigge efter (PlayStation®VR) på emballagen eller på den relevante PlayStation Store-side.

PS VR understøtter også andre typer af indhold*1 som f.eks.:

2D-indhold

Du kan spille indhold i følgende opløsninger:

480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

2D-indhold (2160p)

På et PS4-system (CUH-7000-serien) kan du spille indhold i 2160p*2. Når du tilslutter PS VR til et tv, der understøtter 2160p, får du indholdet vist på følgende måde:

VR-headsettets strømstatus VR-headset Tv
Til Bruger opløsningen fra VR-headsettet 1080p
Slukket 2160p

3D-indhold*3

Du kan forbinde PS VR til enten et 2D-tv eller et 3D-tv. 3D-indhold vises som følger:

Tv-type PS4™-systemindstilling VR-headset Tv
2D-tv [Vis i 3D med VR-headset]*4 er aktiveret 3D Intet indhold vises*5
[Vis i 3D med VR-headset]*4 er ikke aktiveret 2D 2D
3D-tv (Ingen indstilling tilgængelig) 3D 3D

1 Selv hvis dit tv er kompatibelt med HDR (high dynamic range), er [HDR] indstillingen under [Indstillinger] > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for video-output] på PS4-systemet sat til [Sluk], når PS VR er tilsluttet.

2 Når PS VR er sluttet til et PS4-system, anvender videosignalet fra systemet kun farveformatet YUV420.

3 Formaterne Frame Packing (720/50p, 720/60p, 1080/24p), Top-and-Bottom (720/50p, 720/60p, 1080/24p) og Side-by-Side (1080/50i, 1080/60i) understøttes.

4 Når du afspiller en Blu-ray 3D™-disk, mens PS VR er sluttet til et 2D-tv, kan du trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Indstillinger] > [Vis i 3D med VR-headset].

5 Der vil heller ikke komme lyd fra dit tv. Tilslut hovedtelefoner til dit VR-headset.

Bemærk:

Opdater altid PS VR-software og PS4™-systemsoftware til den nyeste version. Disse oplysninger er til brug med de følgende versioner:

  • PS4™-systemsoftwareversion 4.50 eller nyere
  • PS VR-enhedssoftware 2.50 eller nyere