Updated 6. februar 2017

PS VR: Processorenhedens lysindikatorer

Betydningen af de forskellige lysindikatorer på processorenheden.

 
 

Der er en lysindikator på forsiden af PlayStation VR (PS VR)-processorenheden (PU).

Betydningen af denne lysindikator afhænger af situationen, så du skal ikke blive bekymret, fordi du ser et rødt lys – det betyder normalt ikke, at der er et problem. Vælg, hvordan din processorenheds lysindikator ser ud for at finde ud af, hvad det betyder.

Rødt – to blink, derefter konstant lys

Dette sker, efter at du har sluttet processorenheden til stikkontakten (og sat den i pausetilstand), men din PS4 slukkes. Blinkene viser, at processorenheden skifter til pausetilstand, og det konstante røde lys betyder, at den i øjeblikket ikke sender nogen oplysninger til dit tv via HDMI. Tænd for processorenheden med strømknappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening.

Rød – konstant

Processorenheden er i pausetilstand og sender ikke oplysninger til dit tv via HDMI. Tænd den med strømknappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening eller ved at tænde for PS4-systemet.

Rød – fem hurtige blink

Dette kan betyde, at processorenheden påvirkes af overspænding. Sluk for processorenheden og headsettet ved at trykke på den indbyggede strømknap i syv sekunder. Læs om fejlfinding her for at finde ud af, hvordan du sender den til os mhp. reparation.

Hvid – blinker

Der er blevet trykket på strømknappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening, og VR-headsettet tændes.

Hvid – konstant

Et konstant hvidt lys betyder, at du er klar til at spille. Du kan se et konstant hvidt lys, hvis processorenheden og PS4 er forbundet, begge er tændt, og der sendes et signal til dit tv. Du får vist en meddelelse med VR-ikonet på dit PS4-system for at bekræfte, at PS VR er registreret.

Hvis din PS4 er indstillet til at tillade, at internetforbindelsen downloader/uploader filer i pausetilstand, vil processorenheden afslutte pausetilstand (konstant rødt lys) og tænde (konstant hvidt lys), mens PS4-internetforbindelsen er aktiv. Processorenheden vender tilbage til pausetilstand, når PS4-internetforbindelsen bliver inaktiv efter endt download/upload.

Rød – blinker

Dette betyder, at processorenheden er ved at blive for varm. Du får også vist en meddelelse på skærmen, og blæseren larmer muligvis mere end normalt. Sluk for processorenheden og din PS4 i 30 minutter, og lad dem køle ned, så du igen kan spille.

Du kan bidrage til at undgå, at dette sker igen ved at sørge for, at processorenheden ikke står oven på din PS4. Den skal også placeres på et sted med god ventilation, og hvor der ikke er forhindringer foran blæseren. Få mere at vide om vedligeholdelse og pleje af PS VR.

Hvis processorenheden tit bliver overophedet, skal vi muligvis reparere den. Find ud af, hvordan du returnerer den til os, her.

Ingen lys overhovedet

  1. Sørg for, at strømledningen er sat helt ind i den korrekte port på processorenheden.
  2. Kontroller alle tilslutninger for at se, om de er løse. Følg opsætningsinstruktionerne til PS VR for at få hjælp til at tjekke alle tilslutninger.
  3. Prøv at bruge en anden stikkontakt, og, hvis du bruger et forlængerkabel, så prøv at slutte processorenheden direkte til stikkontakten.
  4. Se PS VR-reparationer for at prøve at løse problemet eller arrangere at sende din PS VR til PlayStation mhp. reparation.