Updated 11. maj 2016

NP-31731-5 (PS4-fejlkode)

Brugeren er logget af PlayStation Network, eller data på HDD kan være beskadiget.

 
 
  • Sørg for, at du er logget på PSN ved at vælge [Indstillinger] > [PlayStation™Network/Kontohåndtering] > [Log ind].
  • Fortsætter fejlen, skal du genstarte PS4-systemet.

Hvis dette ikke afhjælper fejlen, kan du forsøge med følgende trin:

  • Start systemet i Fejlsikret tilstand, og vælg [Gendan indstillinger].
  • Slet brugeren, og opret vedkommende igen.
  • Hvis fejlen stadig opstår, efter du har forsøgt alle tidligere trin, skal du forsøge at initialisere systemet ved at gå til [Indstillinger] > [Nulstilling] > [Hurtig].