Updated 6. marts 2017

CE-41902-6 (PS4-fejlkode)

Brug en ekstern USB-lagerenhed, som opfylder følgende betingelser:

  • USB 3.0 eller nyere
  • Hvis dit HDD med sikkerhed er til USB 3.0, kan for langsom forbindelse måske give denne fejlmeddelelse. Opret forbindelse til den eksterne USB-lagerenhed hurtigt og ordentligt, men forsigtigt.