Updated 18. august 2015

8002920D (PS3-fejlkode)

Spildata er beskadigede og kan ikke åbnes af PS3-systemet. Dette kan skyldes en forkert nedlukningsprocedure.

 
 

Løsning:

  • Slet de beskadigede data.
  • Hvis dataene ikke kan slettes, skal du åbne Fejlsikret tilstand og vælge [Gendan filsystem]. Klik her for at se, hvordan du åbner Fejlsikret tilstand.
  • Hvis problemet fortsætter, skal du omformatere PS3-harddisken (HDD). Bemærk, at dette sletter alle data fra harddisken. Klik her for at se, hvordan du sikkerhedskopierer dine data.
  • For at omformatere harddisken skal du gå til Indstillinger > [Systemindstillinger] > [Gendan PS3™-system] i XMB™-menuen.
  • For at få flere tip og gode råd om brug af dit PlayStation-system kan du besøge vores tekniske support-forums på community.eu.playstation.com