Updated 23. september 2015

Opsætning og fejlfinding af PULSE - trådløst stereo-headset

Denne artikel vil hjælpe dig med at konfigurere PULSE - trådløst stereo-headset og finde årsagen til problemer.

 
 

Hvad er delnavnene og -funktionerne?

FORSIDE
1

Hovedbånd

Juster hovedbåndet, så den passer til dit hoved.

2 L-markering
3


MIXER-slider

Juster den relative lydstyrke for chat og spil.

4

Mikrofon

Hold den højre højttaler på afstand af mikrofonen på den venstre side for at forhindre mikrofonhyl.

5 Statusindikator
6 POWER-afbryder
7

ON/OFF-knap for VSS (Virtual Surround Sound)

Tryk og hold nede i mere end ét sekund: Aktiverer og deaktiverer den virtuelle surround-lydeffekt. VSS er aktiveret som standard.

BAGSIDE
1 R-markering
2

BassImpact™-slider

BassImpact™ konverterer baslyde med lav frekvens til impulser omkring ørepuderne. Du deaktiverer BassImpact™ ved at skubbe BassImpact™-slideren til OFF-positionen, indtil den klikker.

3 MODE-knap

4

MIC MUTE-knap

 • Tryk for at aktivere og deaktivere MIC MUTE.
 • Hold knappen MIC MUTE nede, indtil du hører et bip: Indstil lydstyrken for sidetone til høj, mellem eller fra.

Sidetone er en funktion, der gør det muligt at høre din egen stemme fra headsettet. På denne model kan du ikke justere lydstyrken for sidetone på PS3™-systemets skærm. Når MIC MUTE er aktiveret, er sidetone slået fra.

5

VOLUME-slider

Justerer lydstyrken for headsettet

UNDERSIDE
1

USB-port

Tilslut til en understøttet USB-enhed for at oplade dit headset. (Type A - mini-B USB-kabel sælges adskilt).

2

Audio input/output-stik

Når det medfølgende lydkabel tilsluttes til dit headset til brug med mobile enheder, deaktiveres den trådløse funktion.

Hvordan konfigurerer jeg PULSE - trådløst stereo-headset?

 • Slut den trådløse adapter til PS3-systemet via et af systemets USB-stik.
 • Sørg for, at headsettet er fuldt opladet ved at slutte det til PS3-systemet med et USB-kabel (leveres separat). Hvis batteriniveauet er lavt, vil headsettet afgive et lydsignal, når det tilsluttes.
 • Skub POWER-afbryderen for at tænde headsettet.
 • Sørg for, at den nyeste version af systemsoftwaren er installeret på PS3-systemet ved at gå ind i XMB-menuen og vælge Indstillinger > [Systemopdatering]. Hvis en opdatering til systemsoftwaren er tilgængelig, skal du downloade og installere den. Systemsoftwareversion 4.20 eller nyere er påkrævet, for at headsettet fungerer korrekt.

Bemærk: Headsettets virtuel surroundlyd-funktion er slået til som standard. For at slå funktionen fra skal du trykke på og holde VSS (virtuel surroundlyd) ON/OFF-knap nede i to sekunder.

Er der yderligere indstillinger?

 • Headsettet kan afspille kun chatlyd eller spil- og chatlyd samtidigt. For at justere denne indstilling skal du gå ind i XMB-menuen og vælge Indstillinger > [Tilbehørsindstillinger] > [Lydudvidelse til stereoheadset].
 • Vælg [Aktivér] for at afspille spil- og chatlyd på samme tid, eller vælg [Sluk] for kun at afspille chatlyd.

Hvordan finder jeg årsagen til problemer med tilslutningen til PULSE - trådløst stereo-headset?

 • Headsettet oplades ikke.
 • Headsettet kan ikke tændes.
 • Headsettet tændes, men parres ikke med den trådløse adapter (intet lydsignaloutput).
 • Når headsettet er sluttet til PS3-systemet, vises meddelelsen "Ukendt enhed" på skærmen.

Hvordan finder jeg årsagen til fejl ved mit headset?

 1. Kontroller, at den trådløse adapter er tilsluttet PS3-systemet korrekt via et af systemets USB-stik.
 2. Fjern eventuelle ubrugte trådløse adaptere fra andre USB-stik på PS3-systemet.
 3. Sørg for, at der ikke er andre trådløse enheder i nærheden, som kan forårsage interferens.

Hvordan nulstiller jeg headsettet?

Hvis headsettet holder op med at reagere og ikke fungerer korrekt, skal du nulstille det på følgende måde:

 1. Kontroller, at den trådløse adapter er sluttet til PS3-systemet.
 2. Brug en spids genstand (f.eks. en nål) til at trykke på og holde Reset-knappen nede i hullet på siden af den trådløse adapter.
 3. Efter et sekund eller to blinker status-indikatoren gentagne gange.
 1. Sørg for, at headsettet er slukket. Tryk på og hold MIC MUTE-knappen, MODE-knappen og VSS ON/OFF-knappen nede, mens du tænder for headsettet. Headsettets status-indikator blinker. Hvis headsettet ikke er sluttet til et PS3-system via et USB-kabel, forbliver status-indikatoren blå, når parringen er fuldført. Hvis headsettet er sluttet til et PS3-system via et USB-kabel, lyser status-indikatoren rødt, når parringen er fuldført.