Přenos dat z konzole PS4 na konzoli PS5

Převod her a uložených dat z konzole PS4 na konzoli PS5

Zjisti, jak přenést hry a uložená data z konzole PlayStation®4 na konzoli PlayStation®5 prostřednictvím sítě Wi-Fi, kabelu LAN, rozšířeného úložiště nebo cloudového úložiště služby PS Plus. 

Přenos dat z konzole PS4™ na konzoli PS5™

Přenesení dat nepřepíše ani neodstraní data v tvojí konzoli PS5 ani PS4. V průběhu prvního nastavení konzole PS5 můžeš přenést data pro více hráčů. Po prvním nastavení můžeš v jednu chvíli přenášet data pro jeden přihlášený účet.

 1. Přihlas se k témuž účtu, který je přihlášený na tvé konzoli PS5.

 2. Aktualizuj systémový software na nejnovější verzi.

 3. Informace o svých trofejích synchronizuješ tak, že v zobrazení trofejí stiskneš tlačítko OPTIONS a vybereš možnost Synchronizovat se službou PlayStation Network.

Připoj své konzole PS5 a PS4 do stejné sítě. Můžeš použít komerčně dostupné kabely LAN nebo se připojit bezdrátově (Wi-Fi®). Následující diagram je příkladem bezdrátového připojení konzolí PS4 i PS5.

A) Síť
Připoj obě konzole ke stejnému modemu nebo routeru a přenes data bezdrátově.

B) Kabel LAN
Pokud jsou obě konzole bezdrátově připojené ke stejné síti, můžeš zkusit konzoli PS5 a konzoli PS4 propojit kabelem LAN a dosáhneš tak vyšší přenosové rychlosti. Pokud jsou obě konzole připojené do sítě pomocí kabelů LAN, už nemusíš připojovat konzoli PS5 ke konzoli PS4.

C) Kabel HDMI

D) Napájecí kabel
Použij napájecí kabely dodané s konzolemi. 

 • Během přenosu dat konzole nevypínej. Mohl bys tím způsobit poškození či ztrátu dat. Mohl bys tím také poškodit své konzole.

Až se při prvním nastavení dostaneš do fáze přenosu dat, postupuj podle pokynů na obrazovce a přenes svá data.

Po prvním nastavení přeneseš data následujícím způsobem:

 1. Zapni konzole PS4 a PS5 a připoj je k téže síti prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo kabelů LAN. 

 2. Na konzoli PS5 přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Systémový software > Přenos dat > Pokračovat.

 3. Vyber konzoli PS4, ze které chceš data přenést.

 1. Když konzole PS5 zobrazí zprávu Připraveno na přenos dat, stiskni a podrž na konzoli PS4 tlačítko napájení po dobu aspoň 1 sekundy (dokud neuslyšíš pípnutí).

 2. Na konzoli PS5 vyber data, která chceš přenést.

 3. Přečti si upozornění a vyber možnost Spustit přenos.

 4. V průběhu přenosu dat se konzole PS5 automaticky restartuje. Po opětovném spuštění konzole PS5 ji můžeš začít používat.

Přístup ke hrám pro konzoli PS4 přes rozšířené úložiště konzole PS5

Ke konzoli PS5 můžeš připojit jednotku rozšířeného úložiště, kterou jsi používal s konzolí PS4, a získat tak přístup k hratelným hrám pro konzoli PS4.

Přenos uložených dat prostřednictvím cloudového úložiště služby PlayStation®Plus

Na konzoli PS5 se online úložiště služby PlayStation Plus označuje jako cloudové úložiště. Pokud jsi členem služby PlayStation Plus, jsou data uložená v tvém online úložišti přístupná z konzole PS5.

Hry pro konzoli PS4 hratelné na konzolích PS5

Kompatibilní hry pro konzoli PS4 jsou hratelné na konzoli PS5. Abys mohl hrát hry z disku, musíš vložit disk pokaždé, když chceš hrát, dokonce i poté, co se herní data zkopírují do tvého úložiště konzole.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory