Rozšířené USB úložiště na konzoli PlayStation®5

Rozšířené USB úložiště na konzoli PlayStation®5

Zjisti, jak formátovat jednotku USB jako rozšířené USB úložiště, jaké jednotky USB lze použít jako rozšířené USB úložiště a co můžeš na rozšířené USB úložiště ukládat.

Možnosti práce s jednotkou formátovanou jako rozšířené USB úložiště

 • Můžeš ukládat hry pro konzole PS5 i PS4.
 • Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z jednotky rozšířeného USB úložiště, což ti na systémovém úložišti konzole PS5 zajistí více prostoru na hry určené pro konzoli PS5. 
 • Ke hraní her na konzoli PS5 si musíš zkopírovat herní data z jednotky rozšířeného USB úložiště zpátky do interního SSD úložiště konzole PS5. Je mnohem rychlejší hru pro konzoli PS5 zkopírovat z rozšířeného USB úložiště, než ji znovu stahovat.

Pokud chceš použít jednotku rozšířeného USB úložiště, kterou jsi dříve používal s konzolí PS4, jednoduše ji připoj ke konzoli PS5. Získáš tak přístup ke všem hrám pro konzoli PS4 na této jednotce.

Požadavky pro rozšířené USB úložiště na konzoli PS5

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s nebo novější.
 • Kapacita minimálně 250 GB, maximálně 8 TB.
 • Nezaručujeme, že všechna zařízení budou s konzolí PS5 fungovat.
 • Jednotku nelze připojit přes rozbočovač USB.
 • Současně nelze zapojit více než jednu jednotku rozšířeného USB úložiště. Ke konzoli je možné připojit více jednotek USB, ale používat je možné vždy pouze jednu.

Konzole PS5 podporují tato SuperSpeed USB:

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB s rychlostí 10 Gb/s (USB 3.1 Gen2 / USB 3.2 Gen2 / USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB s rychlostí 20 Gb/s (USB 3.2 Gen2x2**). 

* Zařízení USB 3.2 Gen1x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (5 Gb/s). 

** Zařízení USB 3.2 Gen2x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (10 Gb/s).

Důležité informace o připojení

Pokud není jednotka USB odpojena patřičným způsobem, může dojít ke ztrátě dat či jejich porušení nebo k poškození konzole či jednotky USB. Bezpečně vyjmi jednotku USB.

Jak formátovat jednotku USB jako rozšířené USB úložiště

Při formátování jednotky USB budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data.

Jednotky USB, které jsi používal jako rozšířené USB úložiště na konzoli PS4, není potřeba formátovat.

Pokud chceš začít používat jednotku USB na konzoli PS5, postupuj podle následujících pokynů a naformátuj jednotku jako rozšířené USB úložiště. 

 1. Připoj jednotku USB k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 2. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.

 3. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Formátovat jako rozšířené USB úložiště.

  Pokud je připojeno víc jednotek USB, můžeš vybrat, kterou z nich formátovat, v nabídce Vybrat jinou jednotku USB.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Přesouvání her mezi rozšířeným USB úložištěm a úložištěm konzole PS5

 1. Přejdi do své knihovny her a vyber hru, kterou chceš přesunout.
 2. Stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Přesunout na rozšířené USB úložiště, Přesunout na úložiště v konzoli (hry pro konzoli PS4) nebo Kopírovat (hry pro konzoli PS5).

Ke hraní her pro konzoli PS5 umístěných v rozšířeném USB úložišti musíš přejít do své knihovny her a pomocí nabídky možností hru zkopírovat na úložiště v konzoli. Kopírování her je rychlejší než jejich stahování. A je také rychlejší než opětovná instalace z disku v případě, že byla hra aktualizována nebo vybavena doplňky.

Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z rozšířeného USB úložiště.

Automatické stahování her pro konzoli PS4 na rozšířené USB úložiště

Pokud chceš jednotku rozšířeného USB úložiště nastavit jako výchozí jednotku k ukládání nových her pro konzoli PS4, které si stáhneš na konzoli PS5, postupuj podle těchto pokynů:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené úložiště.
 2. Aktivuj funkci Instalovat hry pro konzoli PS4 do rozšířeného USB úložiště.

Mazání dat na jednotce rozšířeného USB úložiště

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Hry a aplikace.
 3. Vyber kartu Odstranit obsah.
 4. Vyber data, která chceš odstranit, a zvol možnost Odstranit.

Bezpečné vyjmutí jednotky rozšířeného USB úložiště

Pokud chceš dočasně přestat používat jednotku rozšířeného USB úložiště nebo ji chceš použít na jiné konzoli PS5 nebo PS4, před odpojením jednotky rozšířeného USB úložiště od konzole se ujisti, že kontrolka napájení konzole zcela zhasla.

Pokud chceš odpojit jednotku rozšířeného USB úložiště, zatímco je konzole zapnutá, postupuj podle následujících kroků:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Bezpečně odebrat z konzole PS5.
 3. Odpoj jednotku rozšířeného USB úložiště od konzole PS5.

Pokud chceš jednotku USB opět použít, připoj ji k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 • Před odpojením kabelu vyber možnost Nastavení > Zařízení > Úložná zařízení USB > Ukončit.

Formátování (vymazání) rozšířeného USB úložiště na konzoli PS5

Jednotku, kterou nechceš nadále používat jako jednotku rozšířeného USB úložiště pro konzoli PS5, můžeš zformátovat. Při formátování jednotky rozšířeného USB úložiště budou vymazána všechna herní data uložená na jednotce.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené USB úložiště.

 2. Vyber možnost ... (Více) > Formátovat jako exFAT.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Můžeš tak způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo můžeš poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory