Rozšířené úložiště na konzolích PlayStation®5

Rozšířené úložiště na konzolích PlayStation®5

Zjisti, jak formátovat jednotku USB jako rozšířené úložiště pro konzoli PS5™, jaké jednotky USB lze použít jako rozšířené úložiště a jaké hry můžeš na rozšířené úložiště pro konzoli PS5 uložit. 

Co můžeš uložit na jednotku formátovanou jako rozšířené úložiště pro konzoli PS5

Můžeš stahovat hry a doplňky pro konzoli PS4 přímo z obchodu PlayStation™Store a přesouvat hry ze systémového úložiště konzole PlayStation®4 na rozšířené úložiště.

Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z jednotky rozšířeného úložiště, což ti na systémovém úložišti konzole PS5 zajistí více prostoru pro hry určené pro konzoli PS5. Pokud chceš použít jednotku rozšířeného úložiště, kterou jsi dříve používal na konzoli PS4, jednoduše ji připoj ke konzoli PS5 a získej přístup ke hrám pro konzoli PS4.

Požadavky pro rozšířené úložiště konzole PS5

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s nebo novější.

 • Kapacita minimálně 250 GB, maximálně 8 TB.

 • Nezaručujeme, že všechna zařízení budou s konzolí PS5 fungovat.

 • Jednotku rozšířeného úložiště nelze připojit prostřednictvím rozbočovače USB. 

 • Současně nelze zapojit dvě a více jednotek rozšířeného úložiště.

Konzole PS5 podporují tato SuperSpeed USB:

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s (USB 3.0 / USB 3.1 1. generace / USB 3.2 1. generace)
 • SuperSpeed USB s rychlostí 10 Gb/s (USB 3.1 2. generace / USB 3.2 2. generace / 2× USB 3.2 1. generace)
 • SuperSpeed USB s rychlostí 20 Gb/s (2× USB 3.2 2. generace).

Důležité informace o připojení

Pokud není jednotka USB odpojena patřičným způsobem, může dojít ke ztrátě dat či jejich porušení nebo k poškození konzole či jednotky USB. Bezpečně vyjmi jednotku USB.

Jak formátovat jednotku USB jako rozšířené úložiště

Při formátování jednotky USB budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data.

Pokud chceš začít používat jednotku USB na konzoli PS5, postupuj podle následujících pokynů a naformátuj jednotku jako rozšířené úložiště. 

 1. Připoj jednotku USB k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 2. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.

 3. Vyber možnost Rozšířené úložiště > Formátovat jako rozšířené úložiště.
  Pokud je připojeno více jednotek USB, vyber možnost Vybrat jednotku USB a vyber jednotku USB, kterou chceš formátovat.

Jednotky USB užívané jako rozšířené úložiště na konzoli PS4 není potřeba formátovat.

Během formátování neodpojuj napájení ani jednotku USB. Můžeš tak způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo můžeš poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Přesouvání her pro konzoli PS4 na rozšířené úložiště konzole PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Úložiště konzole > Hry a aplikace > Přesunutelné položky
 2. Vyber data, která chceš uložit, a vyber možnost Přesunout.

Automatické stahování her pro konzoli PS4 na rozšířené úložiště konzole PS5

Pokud chceš jednotku rozšířeného úložiště nastavit jako výchozí jednotku k instalaci nových her pro konzoli PS4, které si stáhneš na konzoli PS5, postupuj podle těchto pokynů:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené úložiště.
 2. Aktivuj funkci Vždy instalovat hry na konzoli PS4 do rozšířeného úložiště.

Mazání dat na jednotce rozšířeného úložiště konzole PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.

 2. Vyber možnost Rozšířené úložiště > Hry a aplikace > Odstranitelné položky.

 3. Vyber možnost Odstranit.

 4. Vyber data, která chceš odstranit, a vyber možnost Odstranit.

Bezpečné vyjmutí jednotky rozšířeného úložiště

Pokud chceš dočasně přestat používat jednotku rozšířeného úložiště nebo pokud chceš jednotku rozšířeného úložiště použít na jiné konzoli PS5 nebo PS4, před odpojením jednotky rozšířeného úložiště od konzole se ujisti, že kontrolka napájení konzole je zcela vypnutá.

Pokud chceš odpojit jednotku rozšířeného úložiště, zatímco je konzole zapnutá, postupuj podle následujících kroků:

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené úložiště > Bezpečně odebrat z konzole PS5.
 3. Odpoj jednotku rozšířeného úložiště od konzole PS5.

Pokud chceš jednotku USB opět použít, znovu ji připoj k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 • Před odpojením kabelu vyber možnost Nastavení > Zařízení > Úložná zařízení USB > Ukončit.

Jak vymazat rozšířené úložiště konzole PS5

Zařízení, které nechceš nadále používat jako jednotku rozšířeného úložiště pro konzoli PS5, můžeš formátovat. Při formátování jednotky rozšířeného úložiště budou vymazána všechna data, která jsou na ní uložena.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené úložiště.

 2. Vyber možnost ... > Formátovat jako exFAT.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Můžeš tak způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo můžeš poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory