Rozšířené úložiště USB na konzolích PS5

Rozšířené úložiště USB na konzolích PS5

Zjisti, jak formátovat jednotku USB jako rozšířené úložiště USB, jaké jednotky USB lze použít jako rozšířené úložiště USB a co můžeš na rozšířené úložiště USB ukládat.

Možnosti práce s jednotkou formátovanou jako rozšířené úložiště USB

Naformátuj volně prodejnou jednotku USB a použij ji jako rozšířené úložiště k ukládání dat z her a aplikací. Rozšířené úložiště USB se hodí také pro případy, kdy chceš uvolnit místo na úložišti konzole, nebo když je úložiště konzole plné.

 • Hry pro konzoli PS5
  Přesuň hry, které jsi už dohrál, nebo hry, které jsi dlouho nehrál, na rozšířené úložiště USB. Hry pro konzoli PlayStation®5 nelze hrát přímo z rozšířeného úložiště USB, takže až si budeš chtít hru zahrát znovu, musíš herní data konzole PS5® zkopírovat zpátky do úložiště konzole.
 • Hry pro konzoli PS4
  Rozšířené úložiště USB můžeš nastavit jako umístění pro instalaci her pro konzoli PS4. Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z rozšířeného úložiště USB.

Pokud chceš použít rozšířené úložiště USB, které jsi dříve používal s konzolí PlayStation®4 nebo jinou konzolí PS5, jednoduše ho připoj ke konzoli PS5.

Požadavky rozšířeného úložiště USB na konzolích PS5

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s nebo novější.
 • Kapacita minimálně 250 GB, maximálně 8 TB.
 • Nezaručujeme, že všechna zařízení budou s konzolí PS5 fungovat.
 • Jednotku nelze připojit přes rozbočovač USB.
 • Současně nelze zapojit více než jednu jednotku rozšířeného úložiště USB. Ke konzoli je možné připojit více jednotek USB, ale používat je možné vždy pouze jednu.

Konzole PS5 podporují tato SuperSpeed USB:

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB s rychlostí 10 Gb/s (USB 3.1 Gen2 / USB 3.2 Gen2 / USB 3.2 Gen1x2*)
 • SuperSpeed USB s rychlostí 20 Gb/s (USB 3.2 Gen2x2**).

* Zařízení USB 3.2 Gen1x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (5 Gb/s).

** Zařízení USB 3.2 Gen2x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (10 Gb/s).

Důležité informace o připojení

Pokud není jednotka USB odpojena patřičným způsobem, může dojít ke ztrátě dat či jejich porušení nebo k poškození konzole či jednotky USB. Bezpečně vyjmi jednotku USB.

Jak formátovat jednotku USB jako rozšířené úložiště USB

Při formátování jednotky USB budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data.

Jednotky USB, které jsi používal jako rozšířené úložiště USB na konzoli PS4 nebo jiné konzoli PS5, není potřeba formátovat.

Pokud chceš začít používat jednotku USB na konzoli PS5, postupuj podle následujících pokynů a naformátuj jednotku jako rozšířené úložiště USB.

 1. Připoj jednotku USB k portu USB Type-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) nebo k portu USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) na konzoli PS5.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.

 2. Vyber možnost Rozšířené úložiště USB > Formátovat jako rozšířené úložiště USB.
  Pokud je připojeno víc jednotek USB, můžeš vybrat, kterou z nich formátovat, v nabídce Vybrat jinou jednotku USB.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Jak přesouvat hry mezi rozšířeným úložištěm USB a úložištěm konzole PS5

 1. Přejdi do své knihovny her, vyber data, která chceš přesunout, stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Přesunout hry a aplikace.
  Pokud používáš jak úložiště M.2 SSD, tak rozšířené úložiště USB, přejdi na kartu Položky, které můžete přesunout na rozšířené úložiště USB.
 2. Vyber možnost Přesunout.
 • Pokud chceš hrát své hry na konzoli PS5, musíš zkopírovat herní data z rozšířeného úložiště USB zpátky do úložiště konzole PS5. Přejdi na domovskou stránku her a vyber možnost Knihovna her. Na kartě Nainstalované uvidíš hry, které jsou uložené na rozšířeném úložišti USB. Označ hru, kterou chceš zkopírovat zpět, stiskni tlačítko Možnosti a výběrem možnosti Kopírovat ji ulož do úložiště konzole.
 • Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z rozšířeného úložiště USB.

Jak automaticky stahovat hry pro konzoli PS4 na rozšířené úložiště USB

Můžeš nastavit, aby se hry pro konzoli PS4 instalovaly přímo na rozšířené úložiště USB.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení.
 2. Vyber možnost Umístění instalace.

Mazání dat na rozšířeném úložišti USB

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené úložiště USB > Hry a aplikace.
 3. Vyber kartu Odstranit obsah.
 4. Vyber data, která chceš odstranit, a zvol možnost Odstranit.

Bezpečné odpojení rozšířeného úložiště USB

Pokud chceš dočasně přestat používat rozšířené úložiště USB nebo ho chceš použít na jiné konzoli PS5 nebo PS4, před odpojením rozšířeného úložiště USB od konzole se ujisti, že kontrolka napájení konzole zcela zhasla.

Pokud chceš odpojit rozšířené úložiště USB, zatímco je konzole zapnutá, postupuj podle následujících kroků:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené úložiště USB > Bezpečně odebrat z konzole PS5.
 3. Odpoj rozšířené úložiště USB od konzole PS5.

Až budeš chtít jednotku USB znovu použít, připoj ji k portu USB Type-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) nebo k portu USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) na konzoli PS5.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Úložná zařízení USB.
 2. Vyber možnost Zastavit.

Jak zformátovat (vymazat) rozšířené úložiště USB jako jednotku USB

Jednotku, kterou nechceš nadále používat jako rozšířené úložiště USB pro konzoli PS5, můžeš zformátovat. Při formátování rozšířeného úložiště USB budou vymazána všechna herní data uložená na jednotce.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené úložiště USB.

 2. Vyber možnost ... (Více) > Formátovat jako exFAT.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory