Rozšířené úložiště USB na konzolích PS5

Rozšířené úložiště USB na konzolích PS5

Zjisti, jak formátovat jednotku USB jako rozšířené úložiště USB, jaké jednotky USB lze použít jako rozšířené úložiště USB a co můžeš na rozšířené úložiště USB ukládat.

Možnosti práce s jednotkou formátovanou jako rozšířené USB úložiště

 • Můžeš ukládat hry pro konzole PS5 i PS4.
 • Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z rozšířeného úložiště USB, takže na systémovém úložišti konzole PlayStation®5 ti zbyde více prostoru na hry určené pro konzoli PS5. 
 • Ke hraní her na konzoli PS5 si musíš zkopírovat herní data z jednotky rozšířeného úložiště USB zpátky do interního SSD úložiště konzole PS5. Je mnohem rychlejší hru pro konzoli PS5 zkopírovat z rozšířeného úložiště USB, než ji znovu stahovat.

Pokud chceš použít jednotku rozšířeného úložiště USB, kterou jsi dříve používal s konzolí PlayStation®4, jednoduše ji připoj ke konzoli PS5™. Získáš tak přístup ke všem hrám pro konzoli PS4 na této jednotce.

Požadavky rozšířeného úložiště USB na konzolích PS5

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s nebo novější.
 • Kapacita minimálně 250 GB, maximálně 8 TB.
 • Nezaručujeme, že všechna zařízení budou s konzolí PS5 fungovat.
 • Jednotku nelze připojit přes rozbočovač USB.
 • Současně nelze zapojit více než jednu jednotku rozšířeného USB úložiště. Ke konzoli je možné připojit více jednotek USB, ale používat je možné vždy pouze jednu.

Konzole PS5 podporují tato SuperSpeed USB:

 • SuperSpeed USB s rychlostí 5 Gb/s (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB s rychlostí 10 Gb/s (USB 3.1 Gen2 / USB 3.2 Gen2 / USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB s rychlostí 20 Gb/s (USB 3.2 Gen2x2**). 

* Zařízení USB 3.2 Gen1x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (5 Gb/s). 

** Zařízení USB 3.2 Gen2x2 jsou podporována, ale pouze v režimu single-lane USB3.2 x1 (10 Gb/s).

Důležité informace o připojení

Pokud není jednotka USB odpojena patřičným způsobem, může dojít ke ztrátě dat či jejich porušení nebo k poškození konzole či jednotky USB. Bezpečně vyjmi jednotku USB.

Jak formátovat jednotku USB jako rozšířené USB úložiště

Při formátování jednotky USB budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data.

Jednotky USB, které jsi používal jako rozšířené úložiště USB na konzoli PS4™, není potřeba formátovat.

Pokud chceš začít používat jednotku USB na konzoli PS5, postupuj podle následujících pokynů a naformátuj jednotku jako rozšířené úložiště USB.

 1. Připoj jednotku USB k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 2. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.

 3. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Formátovat jako rozšířené USB úložiště.

  Pokud je připojeno víc jednotek USB, můžeš vybrat, kterou z nich formátovat, v nabídce Vybrat jinou jednotku USB.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Jak přesouvat hry mezi rozšířeným úložištěm USB a úložištěm konzole PS5

 1. Přejdi do své knihovny her, vyber data, která chceš přesunout, stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Přesunout hry a aplikace.
  Pokud používáš jak SSD disk M.2, tak jednotku rozšířeného úložiště USB, přejdi na kartu Položky, které můžete přesunout na jednotku rozšířeného úložiště USB
 2. Vyber možnost Přesunout

Ke hraní svých her na konzoli PS5 si musíš zkopírovat herní data z jednotky rozšířeného úložiště USB zpátky do úložiště konzole PS5. Přejdi na domovskou stránku her a vyber možnost Knihovna her. Na kartě Moje sbírka budou hry, které jsou uložené pouze na jednotce rozšířeného úložiště USB, označené jako Rozšířené úložiště USB. Vyber hru, kterou chceš zkopírovat zpět, stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Kopírovat. Hry pro konzoli PS4 můžeš hrát přímo z rozšířeného úložiště USB.

Jak automaticky stahovat hry pro konzoli PS4 na rozšířené úložiště USB

Můžeš nastavit, aby se hry pro konzoli PS4 instalovaly přímo na rozšířené úložiště USB. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Umístění instalace.

Mazání dat na jednotce rozšířeného úložiště USB

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Hry a aplikace.
 3. Vyber kartu Odstranit obsah.
 4. Vyber data, která chceš odstranit, a zvol možnost Odstranit.

Bezpečné vyjmutí jednotky rozšířeného USB úložiště

Pokud chceš dočasně přestat používat jednotku rozšířeného USB úložiště nebo ji chceš použít na jiné konzoli PS5 nebo PS4, před odpojením jednotky rozšířeného USB úložiště od konzole se ujisti, že kontrolka napájení konzole zcela zhasla.

Pokud chceš odpojit jednotku rozšířeného úložiště USB, zatímco je konzole zapnutá, postupuj podle následujících kroků:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště.
 2. Vyber možnost Rozšířené USB úložiště > Bezpečně odebrat z konzole PS5.
 3. Odpoj jednotku rozšířeného USB úložiště od konzole PS5.

Pokud chceš jednotku USB opět použít, připoj ji k portu USB na zadní straně konzole PS5.

 • Před odpojením kabelu vyber možnost Nastavení > Zařízení > Úložná zařízení USB > Ukončit.

Jak zformátovat (vymazat) rozšířené úložiště USB na konzoli PS5

Jednotku, kterou nechceš nadále používat jako jednotku rozšířeného USB úložiště pro konzoli PS5, můžeš zformátovat. Při formátování jednotky rozšířeného USB úložiště budou vymazána všechna herní data uložená na jednotce.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Úložiště > Rozšířené USB úložiště.

 2. Vyber možnost ... (Více) > Formátovat jako exFAT.

Během formátování konzoli nevypínej ani neodpojuj jednotku USB. Můžeš tak způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo můžeš poškodit konzoli PS5 či jednotku USB.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory