Přidání SSD disku M.2 do konzole PS5

Jak přidat SSD disk M.2 do konzole PS5

Zjisti, který SSD disk M.2 můžeš použít k rozšíření úložného prostoru konzole PlayStation®5 a jak vložit SSD disk M.2 do rozšiřujícího slotu.

Co je SSD disk M.2?

Zařízení SSD M.2 jsou vysokorychlostní média, která hráči PS5 mohou použít ke zvýšení kapacity úložiště svých konzolí PS5 nebo PS5 Digital Edition (je třeba zakoupit samostatně).

Proč do konzole PS5 přidat SSD disk M.2?

Po instalaci do konzole PS5 může být úložiště SSD M.2 využito ke stahování, kopírování a spouštění her pro konzole PS5 a PS4 a také mediálních aplikací. To umožňuje zvýšení dostupného úložného místa na tvé konzoli PS5. Můžeš volně přesouvat hry mezi úložištěm na konzoli PS5, připojenou jednotkou rozšířeného úložiště USB a přidaným úložištěm SSD M.2.

Který SSD disk M.2 lze s konzolí PS5 použít?

Je důležité, abys k rozšíření úložiště své konzole PS5 použil podporovaný SSD disk M.2, který splňuje následující požadavky:  

Před instalací kompatibilního SSD disku M.2 zajisti, aby měla konzole PS5 nejnovější aktualizaci systémového softwaru.

Rozhraní PCI-Express Gen4x4 podporující M.2 NVMe SSD (Key M)
Úložiště 250 GB až 4 TB
Podporované velikosti 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Velikost včetně mechanismu odvodu tepla Šířka: až 25 mm
Délka: 30/40/60/80/110 mm
Tloušťka: až 11,25 mm (až 8 mm nad deskou, až 2,45 mm pod deskou)
Rychlost sekvenčního čtení Doporučujeme rychlost 5 500 MB/s nebo vyšší
Typ patice Socket 3 (Key M)

Použití SSD disku M.2 s konzolí PS5 vyžaduje efektivní odvod tepla pomocí chladicí jednotky, jako jsou pasivní chladič a teplonosná deska. Tyto součásti můžeš namontovat na SSD disk M.2 sám, buď v jednostranném, nebo oboustranném formátu (jednostranné chladicí jednotky se nasazují jednodušeji). Existují také SSD disky M.2, které mají vestavěné chladicí jednotky (například pasivní chladiče). Informace, jak namontovat mechanismus odvodu tepla, najdeš v pokynech, které jsou k němu dodány.

 • Jsou podporována jednostranná i oboustranná SSD zařízení M.2.
 • SSD disky M.2 SATA nejsou podporovány.
 • Před nákupem si pozorně přečti specifikace disku a obrať se na prodejce či výrobce, pokud potřebuješ dodatečné informace. Společnost SIE nemůže zaručit funkčnost všech SSD disků M.2, i přes splnění vypsaných požadavků, s tvojí konzolí a nepřebírá odpovědnost za výběr, výkonnost a používání produktů třetích stran.
 • Nemůžeme u všech her zaručit stejný výkon, jako při použití integrovaného SSD disku Ultra-High Speed konzole PS5, a to ani v případě, že je rychlost sekvenčního čtení SSD disku M.2 vyšší než 5 500 MB/s.
 • Většina SSD disků M.2 s výše uvedenými typovými čísly (M Key typ 2230, 2242, 2260, 2280 a 22110) a bez vestavěné chladicí jednotky se vejde do slotu pro SSD na konzoli PS5. Nicméně velikosti chladicích jednotek (například pasivních chladičů) se výrazně liší. Pokud si nejsi jistý, zda SSD disk M.2 nebo chladicí jednotka (například pasivní chladič) tvého výběru odpovídá zde uvedeným požadavkům velikosti, doporučujeme poohlédnout se po jiném produktu nebo oslovit prodejce či výrobce s žádostí o více informací.

Pokud máš problémy během hraní hry nainstalované na SSD disku M.2, přesuň hru na integrovaný SSD disk Ultra-High Speed konzole.

Jak přidat SSD disk M.2 do konzole PS5

Než začneš, budeš potřebovat: 

 • Dobře osvětlený pokoj s prázdným stolem. 
 • Křížový šroubovák. 
 • Malou svítilnu (není povinná).

Před zahájením instalace nebo odebráním disku se dotkni kovového uzemněného předmětu, aby ses zbavil statické elektřiny. Pokud tak neučiníš, může dojít k poškození SSD disku M.2 nebo konzole PS5. 

Pokud není nasazený kryt, konzoli nezapínej ani na ní nehraj hry.

Pokud se jedná o první použití daného SSD disku M.2 s konzolí PS5, je třeba SSD disk M.2 po instalaci zformátovat. Při formátování SSD disku M.2 budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data. 

Během ukládání dat nebo procesu formátování SSD disku M.2 neodpojuj napájení. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit SSD disk M.2 nebo konzoli PS5. 

Nepoužívej SSD disk M.2 bez mechanismu odvodu tepla, jako jsou pasivní chladič nebo teplonosná deska. Tyto součásti mohou být v balení s tvým SSD diskem M.2, nebo je může být třeba zakoupit samostatně.

 1. Vypni svou konzoli PS5. Poté odpoj od konzole PS5 všechny kabely a zařízení.
  Počkej, až konzole PS5 vychladne.
 2. Umísti konzoli PS5 na rovný povrch s ochrannou vrstvou a odpoj základnu. 
 3. Umísti konzoli tak, aby logo PS směřovalo dolů a tlačítko napájení bylo na straně odvrácené od tebe. 
 4. Pravou rukou uchop okraj pravého dolního rohu a levou rukou okraj levého horního rohu krytu. 
 5. Pravou rukou začni pozvolna zvedat kryt. 
 6. Levým palcem odsuň kryt. Zároveň zbývajícími prsty levé ruky stabilizuj konzoli PS5.

Kryt nyní půjde zvednout. Uvidíš dlouhý obdélníkový kryt rozšiřujícího slotu, nahoře zajištěný šroubem. 

 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu (A) a poté kryt sejmi.
 1. Opatrně vyšroubuj šroub (B). Přesuň rozpěrku (C) do drážky odpovídající velikosti tvého SSD disku M.2.
 1. Drž SSD disk M.2 za okraje, zarovnej jej se zářezem na rozšiřujícím konektoru a nejprve pod úhlem, následně naplocho jej pevně zatlač zcela dovnitř.

Ujisti se, že deska SSD disku M.2 leží v jedné rovině s rozpěrkou, aniž by překážela chladicí jednotka. Pokud přejdeš k dalšímu kroku, aniž by byl SSD disk M.2 správně a pevně zasunutý do rozšiřujícího konektoru, může dojít k poškození konektoru i konzole PS5.

 1. Sklop SSD disk M.2 směrem dolů a přišroubuj jej šroubem k rozpěrce. Ujisti se, že chladicí jednotka nepřekáží šroubu.
 1. Připevni kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej. Pokud se kryt slotu nedovírá, chladicí jednotka nejspíš přesahuje velikostní požadavky.
 2. Nasaď kryt tak, že jej umístíš kousek (asi 2 cm) od horního okraje a zasuneš zpět na místo. Když kryt zapadne na své místo, uslyšíš zřetelné cvaknutí.
 1. Připoj síťový kabel AC, kabely a základnu a poté konzoli zapni.
  Po spuštění se na konzoli PS5 zobrazí průvodce formátováním. Postupuj dle zobrazených pokynů a zformátuj svůj SSD disk M.2.

Jak odebrat SSD disk M.2 z konzole PS5

 1. Vypni svou konzoli PS5. Poté odpoj od konzole PS5 všechny kabely a zařízení. Počkej, až konzole PS5 vychladne.
 2. Umísti konzoli PS5 na rovný povrch s ochrannou vrstvou a odpoj základnu.
 3. Umísti konzoli tak, aby logo PS směřovalo dolů a tlačítko napájení bylo na straně odvrácené od tebe. 
 4. Pravou rukou uchop okraj pravého dolního rohu a levou rukou okraj levého horního rohu krytu.
 5. Pravou rukou začni pozvolna zvedat kryt.
 6. Levým palcem odsuň kryt. Zároveň zbývajícími prsty levé ruky stabilizuj konzoli PS5.

Kryt nyní půjde zvednout. Uvidíš dlouhý obdélníkový kryt rozšiřujícího slotu, nahoře zajištěný šroubem.

 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu (A) a poté kryt sejmi.
 1. Odšroubuj šrouby SSD disku M.2.
 2. Jemně SSD disk M.2 nadzvedni, přidrž jej za okraj a zatáhni úhlopříčně směrem nahoru. 
 3. Znovu přišroubuj šrouby na rozpěrku. 
 4. Připevni kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej. 
 5. Nasaď kryt tak, že jej umístíš kousek (asi 2 cm) od horního okraje a zasuneš zpět na místo. Když kryt zapadne na své místo, uslyšíš zřetelné cvaknutí.
 1. Připoj síťový kabel AC, kabely a základnu a poté konzoli zapni.

Jak na konzoli PS5 instalovat hry a aplikace na SSD disk M.2

Na svůj SSD disk M.2 můžeš stahovat hry z obchodu Playstation Store. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Úložiště > Umístění instalace.

Pro přesun her a aplikací již nainstalovaných na úložišti konzole: 

 1. Přejdi na domovskou stránku her a vyber možnost Knihovna her
 2. Označ data, která chceš přesunout, stiskni tlačítko Možnosti a vyber Přesunout hry a aplikace.
  Pokud používáš jak SSD disk M.2, tak jednotku rozšířeného úložiště USB, přejdi na kartu Položky, které můžete přesunout na SSD disk M.2
 3. Zaškrtni všechny další hry a aplikace, které chceš přesunout, a vyber možnost Přesunout

Pro kontrolu úložného prostoru a přesunutí nebo odstranění dat z SSD disku M.2 přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Úložiště > Úložiště SSD disku M.2.

Nejčastější dotazy

Můžu do konzole PS5 zapojit disk SATA?
Ne. SSD disky M.2 SATA nejsou podporovány.

Měl bych SSD disk M.2 odpojit před odesláním konzole PS5 na opravu?
Ano. SSD disk M.2 prosím před odesláním na opravu odeber. 

Můžu zformátovat část SSD disku M.2 k použití na konzoli PS5?
Ne, musíš zformátovat celý SSD disk M.2.

Můžu nainstalovat pasivní chladič na SSD disk M.2 s vestavěným pasivním chladičem?
Ne. Nedoporučujeme přidávat další pasivní chladiče, pokud má tvůj SSD disk M.2 chladič vestavěný. Mohlo by dojít ke snížení efektivity vestavěného pasivního chladiče.

V čem se liší SSD disk M.2 od rozšířeného úložiště USB na konzoli PS5?
Hry pro konzoli PS5 můžeš hrát na SSD disku M.2.
Hry pro konzoli PS5 můžeš stáhnout přímo na SSD disk M.2.
Hry pro konzoli PS5 můžeš na SSD disku M.2 aktualizovat.

Je možné uložit část herních dat na úložiště konzole a zbytek na úložiště SSD disku M.2?
Ne. Všechna herní data pro konkrétní hry musí být uložena na stejném místě.

Co mám dělat, když se vyskytnou problémy při hraní her z úložiště SSD disku M.2?

 1. Stisknutím tlačítka PS na ovladači přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Stažené/nahrané soubory. Pozastav všechna probíhající stahování.

 2. Pokud spouštíš hru z disku, počkej, až se dokončí kompletní instalace.

 3. Pokud problémy přetrvávají, přesuň hru z SSD disku M.2 na úložiště konzole.

Ovlivní instalace SSD disku M.2 mou záruku?
Obecně platí, že by nemělo dojít k porušení záručních podmínek výrobce, pokud budeš instalovat disk M.2 splňující požadované specifikace a správně dodržíš pokyny k instalaci.  V opačném případě může dojít k poškození tvé konzole, které nebude kryto zárukou. Důrazně proto doporučujeme, aby sis před nákupem pozorně přečetl specifikace disku a obrátil se na prodejce či výrobce, pokud potřebuješ dodatečné informace. Při instalaci disku M.2 je třeba přísně dodržovat pokyny k instalaci SSD disku M.2, aby ses vyhnul jakýmkoli problémům. Podrobnosti o tom, co záruka zahrnuje a co ne, ale také jaké jsou k dispozici opravné prostředky, najdeš v našich úplných záručních podmínkách

Podporuje konzole PS5 paměť Host Memory Buffer?
Ne. Některá zařízení SSD M.2 mohu podporovat paměť HMB (Host Memory Buffer), ale mohou vykazovat nižší výkon, než se očekávalo, jelikož konzole PS5 paměť HMB nepodporují.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory