Jak přidat disk M.2 SSD do konzole PS5

Zjisti, který disk M.2 SSD můžeš použít k rozšíření úložného prostoru konzole PlayStation®5 a jak vložit disk M.2 SSD do rozšiřujícího slotu.

Co je úložiště M.2 SSD?

Disky M.2 SSD (prodávají se samostatně) jsou vysokorychlostní média, která můžeš použít ke zvýšení kapacity úložiště konzolí PS5® nebo PS5 Digital Edition.

Proč do konzole PS5 přidat úložiště M.2 SSD?

Po instalaci do konzole PS5 může být úložiště M.2 SSD využito ke stahování, kopírování a spouštění her pro konzole PS5 a PS4™ a také mediálních aplikací. To umožňuje zvýšení dostupného úložného místa na tvé konzoli PS5. Můžeš volně přesouvat hry mezi úložištěm na konzoli PS5, připojenou jednotkou rozšířeného úložiště USB a přidaným úložištěm M.2 SSD.

Které disky M.2 SSD lze s konzolí PS5 použít?

Je důležité, abys k rozšíření úložiště své konzole PS5 použil podporovaný disk M.2 SSD, který splňuje následující požadavky:

Před instalací kompatibilního disku M.2 SSD zajisti, aby měla konzole PS5 nejnovější aktualizaci systémového softwaru.

Rozhraní PCI-Express Gen4x4 podporující M.2 NVMe SSD (Key M)
Místo na disku 250 GB až 8 TB
Typ 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Velikost včetně mechanismu odvodu tepla Šířka: až 25 mm
Délka: 30/40/60/80/110 mm
Tloušťka: až 11,25 mm (až 8 mm nad deskou, až 2,45 mm pod deskou)
Rychlost sekvenčního čtení Doporučujeme rychlost 5 500 MB/s nebo vyšší
Typ patice Socket 3 (Key M)

Použití disku M.2 SSD s konzolí PS5 vyžaduje efektivní odvod tepla pomocí chladicí jednotky, jako jsou pasivní chladič a teplonosná deska. Tyto součásti můžeš namontovat na disk M.2 SSD sám, buď v jednostranném, nebo oboustranném formátu (jednostranné chladicí jednotky se nasazují jednodušeji). Existují také disky M.2 SSD, které mají vestavěné chladicí jednotky (například pasivní chladiče). Informace, jak namontovat mechanismus odvodu tepla, najdeš v pokynech, které jsou k němu dodány.

 • Jsou podporována jednostranná i oboustranná zařízení M.2 SSD.
 • Disky M.2 SSD SATA nejsou podporovány.
 • Před nákupem si pozorně přečti specifikace disku a obrať se na prodejce či výrobce, pokud potřebuješ dodatečné informace. Společnost SIE nemůže zaručit funkčnost všech disků M.2 SSD, i přes splnění vypsaných požadavků, s tvojí konzolí a nepřebírá odpovědnost za výběr, výkonnost a používání produktů třetích stran.
 • Nemůžeme u všech her zaručit stejný výkon, jako při použití integrovaného SSD disku Ultra-High Speed konzole PS5, a to ani v případě, že je rychlost sekvenčního čtení disku M.2 SSD vyšší než 5 500 MB/s.
 • Většina disků M.2 SSD s výše uvedenými typovými čísly (M Key typ 2230, 2242, 2260, 2280 a 22110) a bez vestavěné chladicí jednotky se vejde do slotu pro SSD na konzoli PS5. Nicméně velikosti chladicích jednotek (například pasivních chladičů) se výrazně liší. Pokud si nejsi jistý, zda disk M.2 SSD nebo chladicí jednotka (například pasivní chladič) tvého výběru odpovídá zde uvedeným požadavkům velikosti, doporučujeme poohlédnout se po jiném produktu nebo oslovit prodejce či výrobce s žádostí o více informací.

Pokud máš problémy během hraní hry nainstalované na disku M.2 SSD, přesuň hru na vnitřní úložiště konzole (Ultra-High Speed).

Jak přidat disk M.2 SSD do konzole PS5

Než začneš, budeš potřebovat:

 • Dobře osvětlený pokoj s prázdným stolem.
 • Křížový šroubovák.
 • Malá svítilna (není povinná).

Před zahájením instalace nebo odebráním disku se dotkni kovového uzemněného předmětu, aby ses zbavil statické elektřiny. Pokud tak neučiníš, může dojít k poškození disku M.2 SSD nebo konzole PS5.

Pokud není nasazený kryt, konzoli nezapínej ani na ní nehraj hry.

Pokud se jedná o první použití daného disku M.2 SSD s konzolí PS5, je třeba disk M.2 SSD po instalaci zformátovat. Při formátování disku M.2 SSD budou vymazána všechna uložená data. Data vymazaná tímto způsobem nelze obnovit, je proto potřeba dát si pozor, abys omylem nevymazal důležitá data.

Během ukládání dat nebo procesu formátování disku M.2 SSD neodpojuj napájení. Mohl bys tím způsobit ztrátu dat či jejich porušení nebo poškodit disk M.2 SSD nebo konzoli PS5.

Nepoužívej disk M.2 SSD bez mechanismu odvodu tepla, jako je pasivní chladič nebo teplonosná deska. Tyto součásti mohou být v balení s diskem M.2 SSD, nebo je může být třeba zakoupit samostatně.

Pokyny najdeš po výběru modelu konzole PS5 ze seznamu níže.

 1. Sejmi kryt s trojúhelníkem.
 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu a poté kryt sejmi.
 1. Vyšroubuj šroub a vyndej distanční podložku, poté distanční podložku uprav podle velikosti svého disku M.2 SSD.
 1. Drž disk M.2 SSD za okraje a zarovnej jej se zářezem na rozšiřujícím konektoru. Sklop disk M.2 SSD úhlopříčně směrem nahoru a pevně jej zasuň do rozšiřujícího konektoru.
  Následující pohled ukazuje disk M.2 SSD s připevněným pasivním chladičem a teplonosnou deskou.
 1. Sklop disk M.2 SSD směrem dolů a přišroubuj jej.
 1. Nasaď kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej.
 2. Nasaď kryt s trojúhelníkem.
 1. Připevni nohy, připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni. Po spuštění se na konzoli PS5 zobrazí průvodce formátováním. Postupuj podle pokynů na obrazovce a zformátuj disk M.2 SSD*.

*Pokud přesouváš disk M.2 SSD z jedné konzole PS5 na druhou, formátování není nutné.

 1. Vypni svou konzoli PS5. Poté odpoj od konzole PS5 všechny kabely a zařízení.
  Počkej, až konzole PS5 vychladne.
 2. Umísti konzoli PS5 na rovný povrch s ochrannou vrstvou a odpoj základnu.
 3. Umísti konzoli PS5 tak, aby logo PlayStation směřovalo dolů a tlačítko napájení směrem k tobě.
 4. Uchop levý horní roh krytu a sejmi ho mírným nadzvednutím a posunutím směrem doprava.
  Kryt nyní půjde zvednout.
 5. Odsuň kryt a zároveň udržuj svou konzoli PS5 ve stabilní poloze.

Uvidíš dlouhý obdélníkový kryt rozšiřujícího slotu, nahoře zajištěný šroubem.

 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu (A) a poté kryt sejmi.
 1. Opatrně vyšroubuj šroub (B). Přesuň rozpěrku (C) do drážky odpovídající velikosti tvého disku M.2 SSD.
 1. Drž disk M.2 SSD za okraje, zarovnej jej se zářezem na rozšiřujícím konektoru a nejprve pod úhlem, následně naplocho jej pevně zatlač zcela dovnitř.

Ujisti se, že deska disku M.2 SSD leží v jedné rovině s rozpěrkou, aniž by překážela chladicí jednotka. Pokud přejdeš k dalšímu kroku, aniž by byl disk M.2 SSD správně a pevně zasunutý do rozšiřujícího konektoru, může dojít k poškození konektoru i konzole PS5.

 1. Sklop disk M.2 SSD směrem dolů a přišroubuj jej šroubem k rozpěrce. Ujisti se, že chladicí jednotka nepřekáží šroubu.
 1. Nasaď kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej. Pokud se kryt slotu nedovírá, chladicí jednotka nejspíš přesahuje velikostní požadavky.
 2. Nasaď kryt tak, že jej umístíš kousek (asi 2 cm) od horního okraje a zasuneš zpět na místo. Když kryt zapadne na své místo, uslyšíš zřetelné cvaknutí.
 1. Připoj síťový kabel AC, kabely a základnu a poté konzoli zapni.
  Po spuštění se na konzoli PS5 zobrazí průvodce formátováním. Postupuj dle zobrazených pokynů a zformátuj svůj disk M.2 SSD*.

*Pokud přesouváš disk M.2 SSD z jedné konzole PS5 na druhou, formátování není nutné.

Jak odebrat disk M.2 SSD z konzole PS5

 1. Sejmi kryt s trojúhelníkem.
 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu a poté kryt sejmi.

 2. Vyšroubuj šroub disku M.2 SSD.

 3. Jemně disk M.2 SSD nadzvedni, přidrž jej za okraj a zatáhni úhlopříčně směrem nahoru.

 4. Znovu šroub přišroubuj na distanční podložku.

 5. Nasaď kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej.

 6. Nasaď kryt s trojúhelníkem.
 1. Vypni svou konzoli PS5. Poté odpoj od konzole PS5 všechny kabely a zařízení. Počkej, až konzole PS5 vychladne.
 2. Umísti konzoli PS5 na rovný povrch s ochrannou vrstvou a odpoj základnu.
 3. Umísti konzoli PS5 tak, aby logo PS směřovalo dolů a tlačítko napájení mířilo směrem k tobě.
 4. Uchop levý horní roh krytu a sejmi ho mírným nadzvednutím a posunutím směrem doprava.
  Kryt nyní půjde zvednout.
 5. Odsuň kryt a zároveň udržuj svou konzoli PS5 ve stabilní poloze.

Uvidíš dlouhý obdélníkový kryt rozšiřujícího slotu, nahoře zajištěný šroubem.

 1. Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu (A) a poté kryt sejmi.
 1. Odšroubuj šrouby disku úložiště M.2 SSD.
 2. Jemně disk M.2 SSD nadzvedni, přidrž jej za okraj a zatáhni úhlopříčně směrem nahoru.
 3. Znovu přišroubuj šrouby na rozpěrku.
 4. Nasaď kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej.
 5. Nasaď kryt tak, že jej umístíš kousek (asi 2 cm) od horního okraje a zasuneš zpět na místo. Když kryt zapadne na své místo, uslyšíš zřetelné cvaknutí.
 1. Připoj síťový kabel AC, kabely a základnu a poté konzoli zapni.

Jak na konzoli PS5 instalovat a přesouvat hry na úložiště M.2 SSD

Na své úložiště M.2 SSD můžeš stahovat hry z obchodu PlayStation™Store. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Úložiště > Umístění instalace.

Přesun her a aplikací již nainstalovaných na úložišti konzole:

 1. Přejdi na domovskou stránku her a vyber možnost Knihovna her.
 2. Označ data, která chceš přesunout, stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Přesunout hry a aplikace.
  Pokud používáš jak disk M.2 SSD, tak jednotku rozšířeného úložiště USB, přejdi na kartu Položky, které můžete přesunout na disk M.2 SSD.
 3. Zaškrtni všechny další hry a aplikace, které chceš přesunout, a vyber možnost Přesunout.

Chceš-li zkontrolovat úložný prostor a přesunout nebo odstranit data z disku M.2 SSD, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Úložiště > Úložiště M.2 SSD.

Jak používat disk M.2 SSD na jiné konzoli PS5

 1. Opatrně odeber disk M.2 SSD z konzole PS5.
 2. Nainstaluj disk M.2 SSD do nové konzole PS5.
  Nyní máš přístup a můžeš hrát hry na svém disku M.2 SSD.

Aby přístup k datům na tvém disku M.2 SSD v nové konzoli PS5 fungoval bez problémů, musíš být na obou konzolích přihlášený ke stejnému účtu.

Nejčastější dotazy

Můžu do konzole PS5 zapojit disk SATA?
Ne. Disky M.2 SSD SATA nejsou podporovány.

Měl bych disk M.2 SSD odpojit před odesláním konzole PS5 na opravu?
Ano. Disk M.2 SSD před odesláním na opravu demontuj.

Můžu zformátovat část disku M.2 SSD k použití na konzoli PS5?
Ne, musíš zformátovat celý disk M.2 SSD.

Můžu nainstalovat pasivní chladič na disk M.2 SSD s vestavěným pasivním chladičem?
Ne. Nedoporučujeme přidávat další pasivní chladiče, pokud má tvůj disk M.2 SSD chladič vestavěný. Mohlo by dojít ke snížení efektivity vestavěného pasivního chladiče.

V čem se liší disk M.2 SSD od rozšířeného úložiště USB na konzoli PS5?
Hry pro konzoli PS5 můžeš hrát na úložišti M.2 SSD.
Hry pro konzoli PS5 můžeš stáhnout přímo na úložiště M.2 SSD.
Hry pro konzoli PS5 můžeš na úložišti M.2 SSD aktualizovat.

Je možné uložit část herních dat na úložiště konzole a zbytek na úložiště M.2 SSD?
Ne. Všechna herní data pro konkrétní hry musí být uložena na stejném místě.

Co mám dělat, když se vyskytnou problémy při hraní her z úložiště M.2 SSD?

 1. Stisknutím tlačítka PS na ovladači přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Stažené/nahrané soubory. Pozastav všechna probíhající stahování.

 2. Pokud spouštíš hru z disku, počkej, až se dokončí kompletní instalace.

 3. Pokud problémy přetrvávají, přesuň hru z úložiště M.2 SSD na úložiště konzole.

Ovlivní instalace disku M.2 SSD mou záruku?
Obecně platí, že by nemělo dojít k porušení záručních podmínek výrobce, pokud budeš instalovat disk M.2 splňující požadované specifikace a správně dodržíš pokyny k instalaci.V opačném případě může dojít k poškození tvé konzole, které nebude kryto zárukou. Důrazně proto doporučujeme, aby sis před nákupem pozorně přečetl specifikace disku a obrátil se na prodejce či výrobce, pokud potřebuješ dodatečné informace. Při instalaci disku M.2 je třeba přísně dodržovat pokyny k instalaci disku M.2 SSD, aby ses vyhnul jakýmkoli problémům. Podrobnosti o tom, co záruka zahrnuje a co ne, ale také jaké jsou k dispozici opravné prostředky, najdeš v našich úplných záručních podmínkách.

Podporuje konzole PS5 paměť Host Memory Buffer?
Ne. Některá zařízení M.2 SSD mohu podporovat paměť HMB (Host Memory Buffer), ale mohou vykazovat nižší výkon, než se očekávalo, jelikož konzole PS5 paměť HMB nepodporují.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory