Řešení problémů se soupravou PS VR

Řešení problémů se soupravou PlayStation VR

Zjisti, jak vyřešit běžné problémy, se kterými se můžeš setkat u soupravy PlayStation®VR.

Před spuštěním hry nesvítí žádná světla 

Přední světla není nutné sledovat v režimu bez virtuální reality, takže pokud na soupravě VR hraješ hru neurčenou pro virtuální realitu nebo sleduješ video, je normální, že svítí jen dvě světla vzadu. Přední světla se rozsvítí, když spustíš režim virtuální reality. 

Jestliže jsi v režimu virtuální reality a žádné světlo nesvítí, zkontroluj následující: 

 1. Zkontroluj, jestli jsou dobře připojené kabely a jestli je pomocí dálkového ovladače na kabelu zapnutá souprava a procesní jednotka. 
 2. Odpoj kabel pro připojení soupravy VR od soupravy VR a potom jej zapoj zpět. 
 3. Vyzkoušej na konzoli jiný port USB. 
 4. Zkus vynechat kabel pro připojení soupravy VR a zapojit soupravu přímo do procesní jednotky. Jestliže se tímto problém napraví, může být problém s kabelem pro připojení soupravy VR. 
 5. Pokud problémy přetrvávají, může být potřeba soupravu PS VR opravit.

Po spuštění hry nesvítí žádná světla 

Pokud se souprava během hraní vypne, může to být způsobeno tím, že se souprava přehrála. Zkus konzoli, procesní jednotku a soupravu VR vypnout a zkusit to zase po 30 minutách. 

Pokud se souprava VR vypíná často, pravděpodobně bude potřeba ji vrátit a opravit.

Souprava PlayStation VR není správně zapojená 

 1. Podrobnosti, jak zapojit soupravu PlayStation VR, nalezneš v průvodci nastavením soupravy PS VR. 
 1. Veškerý zvuk a obraz se přenášejí přes procesní jednotku, proto se přesvědč, jestli je zapnutá. Pokud je procesní jednotka zapnutá, kontrolka, která je na ní umístěná, svítí bíle. 
 2. Souprava PlayStation VR nepodporuje prodlužovací kabely HDMI. Připoj soupravu PlayStation VR přímo k zobrazovacímu zařízení. 
 3. Pomocí suchého hadříku otři všechny konektory, aby byly čisté a nebyl na nich prach. 
 4. Vypni procesní jednotku stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači na kabelu soupravy VR po dobu 7 sekund. Potom ji zase zapni. 
 5. Pokud po kontrole pomocí předchozího postupu problémy přetrvávají, může být potřeba soupravu PlayStation VR opravit.

Světla soupravy VR svítí, ale nesledují správně

Jestliže jsi ve filmovém režimu, svítí pouze zadní světla. Aby se rozsvítila všechna světla, spusť hru pro virtuální realitu.

Pokud chceš vyřešit problém se sledováním, překalibruj soupravu VR.

Ve filmovém režimu na soupravě PS VR se posouvá obraz

Pokud se obrazovka posouvá na jednu stranu, vycentruj ji stisknutím a podržením tlačítka Možnosti na ovladači.

V režimu virtuální reality na soupravě PS VR se posouvá obraz 

Pokud je ovladač připojen ke konzoli pomocí nabíjecího kabelu, může někdy docházet k zamezení výhledu kamery PlayStation Camera na světelnou lištu. Tento problém vyřešíš bezdrátovým hraním. 

 • Doporučená vzdálenost od kamery pro optimální hraní je přibližně 1,5–2 m. 
 • Umísti kameru na místo, kde nehrozí vibrace. 
 • Uprav výšku, směr a úhel kamery. 
 • Hraj přímo před kamerou. 

Pokud problém přetrvává, sundej si soupravu VR, ale nech ji zapnutou. Přibližně na 10 sekund polož soupravu VR na stabilní místo, kde nehrozí vibrace.

V soupravě VR se zobrazuje přeškrtnutá ikona HDMI 

 1. Odpoj kabel HDMI ze zadní části procesní jednotky. 
 2. Připoj kabel HDMI přímo k televizoru a změň kanál HDMI.
  Nyní bys měl vidět obraz z konzole na televizoru. 
 3. Aktualizuj systémový software a firmware soupravy PS VR. 
 4. Znovu připoj kabel HDMI přímo k procesní jednotce soupravy PS VR.

V soupravě VR se zobrazuje rozmazaný obraz nebo rušení

 1. Odpoj kabel pro připojení soupravy VR od soupravy VR a potom jej zapoj zpět.
 2. Zkus vynechat kabel pro připojení soupravy VR a zapojit soupravu přímo do procesní jednotky. Jestliže se tímto problém napraví, může být problém s kabelem pro připojení soupravy VR. 
 3. Při prvním použití soupravy nezapomeň sundat chrániče obrazovky.
 4. Okraje obrazovky jsou mírně rozostřené, což má imitovat periferní vidění. Musíš pohnout hlavou, abys tyto oblasti viděl zřetelněji.
 5. Je souprava správně propojena s procesní jednotkou?
 1. Použij dodávaný hadřík s mikrovláknem, abys zajistil, že jsou čočky soupravy PS VR čisté.

 2. Překalibruj soupravu VR.

 3. Pomocí suchého hadříku otři všechny konektory, aby byly čisté a nebyl na nich prach.

 4. Pokud po kontrole pomocí předchozího postupu problémy přetrvávají, může být potřeba soupravu PlayStation VR opravit.

V soupravě VR se nezobrazuje žádný obraz 

 1. Odpoj kabel pro připojení soupravy VR od soupravy VR a potom jej zapoj zpět. 
 2. Zkus vynechat kabel pro připojení soupravy VR a zapojit soupravu přímo do procesní jednotky. Jestliže se tímto problém napraví, může být problém s kabelem pro připojení soupravy VR. 
 3. Pokud se souprava VR po dvou sekundách od zapnutí opět vypne, zkontroluj, zda není na obrazovce televizoru zobrazena zpráva o tom, že je souprava vypnutá. Pokud vidíš tuto zprávu, kabel pro připojení soupravy VR může být vadný. 
 4. Přesvědč se, že je televizní displej nastavený na správný vstup. 
 5. Je souprava VR správně propojena s procesní jednotkou?
 1. Veškerý zvuk a obraz se přenášejí přes procesní jednotku, proto se přesvědč, jestli je zapnutá. Kontrolka by měla bíle a nepřerušovaně svítit. 

 2. Pomocí suchého hadříku otři všechny konektory, aby byly čisté a nebyl na nich prach. 

 3. Pokud po kontrole pomocí předchozího postupu problémy přetrvávají, může být potřeba soupravu PlayStation VR opravit.

Obraz v soupravě PlayStation VR nemá správnou velikost

 1. Změň na konzoli velikost obrazu.

Vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Velikost obrazovky.

Stisknutím tlačítka PS na ovladači po dobu 3 sekund otevři rychlou nabídku a vyber možnost Upravit PlayStation VR > Velikost obrazovky.

 1. Pokud se ti zdá, že obraz není při hraní ostrý, překalibruj soupravu VR.

Na televizoru není vidět žádný obraz 

 1. Přesvědč se, že je televizní displej nastavený na správný vstup. 
 2. Je procesní jednotka správně připojena?
 1. Veškerý zvuk a obraz se přenášejí přes procesní jednotku, proto se přesvědč, jestli je zapnutá. Kontrolka by měla bíle a nepřerušovaně svítit.
 2. Pokud po kontrole pomocí předchozího postupu problémy přetrvávají, může být potřeba soupravu PlayStation VR opravit.

Na obrazovce televizoru jsou černé pruhy

Hry pro soupravu PS VR se na televizoru zobrazují v poměru stran 4:3. Pokud se chceš zbavit svislých černých pruhů, použij funkci přiblížení v nabídce nastavení poměru stran televizoru. Při jakékoli změně v nastavení poměru stran televizoru může dojít ke ztrátě části obrazu nahoře a dole.

Jak provést kalibraci soupravy PlayStation VR

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Upravit polohu soupravy VR a uprav soupravu tak, aby byl obraz ostrý. 
 2. Z nabídky soupravy PlayStation VR vyber možnost Upravit kameru PlayStation Camera.
 1. Stisknutím tlačítka PS na ovladači po dobu 3 sekund otevři rychlou nabídku. 
 2. Vyber možnost Upravit PlayStation VR > Upravit polohu soupravy a uprav soupravu tak, aby byl obraz ostrý. 
 3. Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > PlayStation VR > Upravit kameru PlayStation Camera.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory