Souprava PS VR: Stručná příručka  

Souprava PS VR: Stručná příručka

Zjisti, jak začít se soupravou PlayStation®VR na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4.

Než začneš

Pokud sis zakoupil novou konzoli PS5™ nebo PS4™ společně se soupravou PlayStation VR (PS VR), nastav nejdříve svou konzoli podle pokynů na obrazovce a před nastavením soupravy PS VR systém vypni.

Souprava PS VR: Rozbalení a nastavení
Souprava PS VR: Připojení
Souprava PS VR: Hrací prostor

Souprava PS VR na konzoli PS5

Hry pro soupravu PS VR můžeš na konzoli PS5 hrát prostřednictvím adaptéru PlayStation®Camera. Adaptér je k dispozici zdarma. Další informace:

Výběr modelu soupravy PS VR 

Pomocí popisků níže zvol model své soupravy PS VR a zobrazí se ti příslušné kroky nastavení. 

CUH-ZVR1

 CUH-ZVR2

 • Posuvný kryt procesní jednotky.

 • Sériové číslo na zadní straně procesní jednotky začíná označením P01/P02.

 • Tlačítko napájení na dálkovém ovladači na kabelu.

 • Pevná procesní jednotka.

 • Sériové číslo na zadní straně procesní jednotky začíná označením P03.

 • Tlačítko napájení na spodní straně optiky soupravy.

Nastavení modelu CUH-ZVR1

 1. Pomocí kabelu HDMI dodaného s tvojí konzolí připoj procesní jednotku k televizoru. Pokud je konzole připojená k televizoru, odpoj kabel HDMI z konzole a zapoj ho do procesní jednotky.
 1. Připoj kameru PlayStation Camera ke konzoli PS4 (konzole PS5 vyžaduje adaptér PS Camera). Umísti ji ideálně do výšky 1,4 metru od podlahy. 
 1. Do zadní strany konzole a procesní jednotky zapoj kabel HDMI (1). Pokud používáš odlišný kabel HDMI, zkontroluj na jeho obalu, zda se jedná o kabel HDMI 1.4.
 1. Kabelem USB (2) propoj zadní stranu procesní jednotky a přední stranu konzole.
 1. Do kabelu adaptéru (3) zapoj síťový kabel AC a adaptér zapoj do elektrické zásuvky.
 1. Odsuň kryt připojení procesní jednotky a zapoj kabel pro připojení soupravy VR (4).
 1. Do soupravy VR (5) zapoj kabel pro připojení soupravy VR (4).
 1. Zapni televizor a pomocí bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4 nebo DualSense spusť konzoli.
 2. Stiskni tlačítko napájení na dálkovém ovladači na kabelu pro připojení soupravy (5).

 3. V této fázi se může zobrazit výzva k aktualizaci softwaru zařízení PlayStation VR.

 4. Nyní můžeš začít s konfigurací. Postupuj podle pokynů na obrazovce.

Víme, že už se nemůžeš dočkat, až si zahraješ, ale je velmi důležité věnovat čas správné konfiguraci, aby sis mohl užívat maximální herní zážitky.

Konfigurace kamery 

 1. Kameru PS Camera umísti do výšky přibližně 1,4 metru vysoko a 2 metry od místa, kde budeš sedět nebo stát.
 2. Na televizoru se zobrazí záběr, který snímá kamera PS Camera. Namiř ji tak, aby nesnímala povrch, na kterém je umístěná.
 3. Vezmi si do ruky ovladač DUALSHOCK 4, zaměřovací ovladač PlayStation Aim nebo pohybové ovladače PS Move a zaujmi polohu uprostřed obrazovky na místě, kde plánuješ hrát ve virtuální realitě. Tento krok je důležitý, aby mohla kamera PS Camera umístit ovladače na správné místo ve virtuálním prostředí.
 4. Pokud jsi v ruce nedržel ovladače a nenacházel se uprostřed obrazovky, když jsi stisknul tlačítko „Pokračovat“, nebo pokud se v herní oblasti nacházelo více osob, bude pravděpodobně nutné zopakovat krok 3.
 5. Pokud máš stále problémy s přípravou kamery, důvodem může být příliš jasné osvětlení místnosti. Zkus co nejvíce vylepšit herní podmínky v místnosti a opakuj postup.

Kameru PS Camera překonfiguruješ následujícím způsobem:

Konzole PS5

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Přizpůsobit kameru PS Camera.

Konzole PS4

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > PlayStation VR > Přizpůsobit kameru PS Camera.

Už to skoro bude! Uprav si soupravu tak, aby ses cítil maximálně pohodlně. 

 1. Zapni soupravu (I).
 2. Pokud používáš sluchátka do uší, nasaď si je (ujisti se, že levé i pravé sluchátko jsou na správné straně) a zapoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H). Dávej pozor, aby hlasitost hry nebyla příliš vysoká (K a L). Upozorňujeme, že sluchátka a sluchátka do uší Bluetooth nejsou se soupravou PS VR kompatibilní – musíš použít kabelová sluchátka nebo sluchátka do uší.
 3. Před prvním použitím soupravy odstraň plastové kryty čoček.
 4. Soupravu drž za náhlavní oblouk (A), nikoli optiku (část s modrými světly). Stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a posuň tuto část dopředu.
 5. Nasaď si soupravu na hlavu a pusť uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku.
 6. Pomocí nastavovacího kolečka (D) utáhni náhlavní oblouk, aby se souprava nehýbala a zároveň nebyla příliš utažená.
 7. Uprav polohu optiky tak, že ji budeš opatrně držet na okrajích a pohybovat s ní různými směry, dokud se nebudeš cítit pohodlně a obraz nebude naprosto ostrý.
 8. Pokud používáš sluchátka přes uši s náhlavním obloukem, nasaď si je (ujisti se, že levé i pravé sluchátko jsou na správné straně) a zapoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H). Dávej pozor, aby hlasitost nebyla příliš vysoká (K a L). Upozorňujeme, že sluchátka a sluchátka do uší Bluetooth nejsou se soupravou PS VR kompatibilní – musíš použít kabelová sluchátka nebo sluchátka do uší.
 9. Pokud chceš soupravu sundat, stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a náhlavní oblouk roztáhni (A).
 10. Soupravu zvedni za náhlavní oblouk.

Tyto instrukce můžeš také nalézt na své konzoli:

Konzole PS5

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Zjistěte, jak si máte nasadit soupravu VR.

Konzole PS4

Nastavení modelu CUH-ZVR2

 1. Stávajícím kabelem HDMI propoj televizor a port HDMI (TV) procesní jednotky.
 1. Připoj kameru PlayStation Camera ke konzoli PS4 (konzole PS5 vyžaduje adaptér PS Camera). Umísti ji ideálně do výšky 1,4 metru od podlahy.
 1. Kabelem HDMI (1) propoj konzoli a port HDMI procesní jednotky.
 1. Kabelem USB (2) propoj přední stranu konzole a zadní stranu procesní jednotky.
 1. K adaptéru AC připoj síťový kabel AC a kabel adaptéru (3) pak připoj k zadní straně procesní jednotky. Síťový kabel řádně zapoj do elektrické zásuvky.
 1. Kabel soupravy PlayStation VR (4) připoj podle zobrazených symbolů k procesní jednotce.
 1. Nyní můžeš do soupravy PlayStation VR připojit svá stereofonní sluchátka.
 1. Zapni televizor a přidržením tlačítka PS na ovladači DUALSHOCK 4 spusť konzoli.

 2. Stiskni tlačítko napájení (A) umístěné na spodní straně optiky soupravy PlayStation VR. Až se souprava zapne, zadní sledovací světla se rozsvítí modře (B).

 1. Nyní můžeš začít s konfigurací soupravy. Nejlepších výsledků dosáhneš dodržením pokynů na obrazovce, ale můžeš se také řídit kroky popsanými níže.

 1. Kameru PS Camera umísti do výšky přibližně 1,4 metru vysoko a 2 metry od místa, kde budeš sedět nebo stát.
 2. Na televizoru se zobrazí záběr, který snímá kamera PS Camera. Namiř ji tak, aby nesnímala povrch, na kterém je umístěná.
 3. Vezmi si do ruky bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 nebo DualSense, zaměřovací ovladač PlayStation Aim nebo pohybové ovladače PS Move a zaujmi polohu uprostřed obrazovky na místě, kde plánuješ hrát ve virtuální realitě. Tento krok je důležitý, aby mohla kamera PS Camera umístit ovladače na správné místo ve virtuálním prostředí.
 4. Pokud jsi v ruce nedržel ovladače a nenacházel se uprostřed obrazovky, když jsi stisknul tlačítko „Pokračovat“, nebo pokud se v herní oblasti nacházelo více osob, bude pravděpodobně nutné zopakovat krok 3.
 5. Pokud máš stále problémy s přípravou kamery, důvodem může být příliš jasné osvětlení místnosti. Kameru PS Camera překonfiguruješ následujícím způsobem:

Konzole PS5

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Přizpůsobit kameru PS Camera.

Konzole PS4

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > PlayStation VR > Přizpůsobit kameru PS Camera.

Konfigurace soupravy
 1.  Soupravu zapni stisknutím tlačítka napájení (J) na spodní straně optiky soupravy.
 2. Pokud používáš stereofonní sluchátka do uší, připoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H) a nástavec na sluchátka pak připoj do konektoru nástavce na sluchátka (I).
 3. Před prvním použitím soupravy odstraň plastové kryty čoček.
 4. Soupravu drž za náhlavní oblouk (A), stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a vytáhni přední část dopředu.
 5. Nasaď si soupravu na hlavu a pusť uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku.
 6. Pomocí nastavovacího kolečka (D) utáhni náhlavní oblouk, aby se souprava nehýbala a zároveň nebyla příliš utažená.
 7. Uprav polohu optiky tak, že ji budeš opatrně držet na okrajích a pohybovat s ní různými směry, dokud se nebudeš cítit pohodlně a obraz nebude naprosto ostrý.
 8. Pokud používáš sluchátka přes uši s náhlavním obloukem, nasaď si je (ujisti se, že levé i pravé sluchátko jsou na správné straně) a zapoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H). Hlasitost můžeš upravit pomocí tlačítek (N a P) nacházejících se na spodní části optiky soupravy. Upozorňujeme, že sluchátka a sluchátka do uší Bluetooth nejsou se soupravou PS VR kompatibilní – musíš použít kabelová sluchátka nebo sluchátka do uší.
 9. Pokud chceš soupravu sundat, stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a náhlavní oblouk roztáhni (A).
 10. Soupravu zvedni za náhlavní oblouk.

Tyto instrukce můžeš také nalézt na své konzoli:

Konzole PS5

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR > Zjistěte, jak si máte nasadit soupravu VR.

Konzole PS4

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > PlayStation VR > Zjistěte, jak si máte nasadit soupravu VR.

Nošení brýlí se soupravou PS VR

Nošení brýlí se soupravou PS VR

Soupravu VR můžeš nosit přes brýle. Dbej však zvýšené opatrnosti při úpravě optiky. Pokud se brýle dotýkají čoček, může dojít k poškození brýlí, čoček soupravy VR nebo obojího. Na optiku přehnaně netlač ani za ni netahej.

Pokud se ti zdá, že prostředí soupravy PS VR je nejasné nebo rozmazané, když máš nasazené brýle, zkus je odložit a před spuštěním hry znovu upravit polohu optiky. Vyzkoušej hrát s brýlemi i bez nich a zjisti, jak se ti hraje nejlépe.

Máš problémy?

V nástroji Opravy PlayStation najdeš postupy při řešení problémů.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory