Získej nejnovější aktualizaci

Systémový software systému PS3

 
 
 
 

Aktualizace funkcí

Aktualizace systémového softwaru 4.86

Aktualizace systémového softwaru pro systém PlayStation 3 byla vydána 31/03/20. Ke stažení systémového softwaru verze 4.86 pro systém PS3 budeš potřebovat 200 MB volného místa na pevném disku (HDD) systému PS3 (Aktualizace prostřednictvím systému) nebo na přenosném úložném médiu (Aktualizace prostřednictvím počítače).

Hlavní funkce v aktualizaci systémového softwaru verze 4.86

 • Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje kvalitu výkonu systému.

Poznámka:

 • U některých softwarových titulů nebudeš moci hrát, jestliže nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru systému PS3.
 • Neprováděj aktualizace po síti nebo prostřednictvím diskových médií s použitím jakýchkoli dat, která jsou jiná než oficiální data aktualizace poskytnutá společností Sony Interactive Entertainment, a neprováděj aktualizace jinými metodami, než které byly popsány v dokumentaci produktu nebo na těchto stránkách. Pokud byla provedena aktualizace s použitím dat z jiného zdroje, jinou metodou nebo pomocí systému PS3, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém PS3 nemusí pracovat správně a nemusí být schopen instalovat data oficiální aktualizace. Jakékoli z těchto akcí mohou narušit záruku systému PS3 a ovlivnit tvou schopnost obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 
 

Tvé možnosti

Jak aktualizovat

Systémový software pro systém PS3 můžeš aktualizovat na základě libovolného z následujících uvedených postupů.

 • Aktualizace prostřednictvím internetu

  Stáhni si data aktualizace z internetu přímo do systému. Automaticky se stáhne nejnovější aktualizace.

  • Vyber možnost [Settings] (Nastavení) > [System Update] (Aktualizace systému).
  • Vyber možnost [Update via Internet] (Aktualizace po internetu). Stáhni nejnovější data aktualizace z internetu. Dokonči přenos podle pokynů uvedených na obrazovce.
 • Aktualizace pomocí disku

  K aktualizaci systému využij soubor aktualizace obsažený na disku s hrou.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS3
  • Disk obsahující soubor update (aktualizace)

  Když přehráváš disk, který obsahuje novější verzi systémového softwaru, zobrazí se obrazovka, která tě provede procesem aktualizace. Aktualizaci proveď podle pokynů uvedených na obrazovce.

 • Aktualizace pomocí počítače

  Tento postup aktualizace lze využít, pokud tvůj systém PS3 není připojen k internetu. Stáhni aktualizační soubor do počítače a poté ho ulož na úložné zařízení USB. Aktualizuj systém tak, že uložený soubor zkopíruješ do systémového úložiště systému PS3.

  Standardní postup aktualizace viz kroky uvedené níže. Zde najdeš postup určený k inicializaci systému PS3 a provedení nové instalace systémového softwaru, například po výměně pevného disku.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS3
  • Počítač připojený k internetu
  • Úložné zařízení USB, například jednotka USB flash

      * K dispozici musí být přibližně 320 MB volného místa.

  1. Na paměťovém zařízení USB vytvoř složky pro uložení souboru aktualizace.

   Pomocí počítače vytvoř složku s názvem „PS3“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

  2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.

   Ulož soubor s názvem „PS3UPDAT.PUP“.

   [DOWNLOAD NOW] (Stáhnout nyní) Kliknutím spustíš stahování.

  3. Připoj paměťové zařízení USB, na které jsi uložil aktualizační soubor, k systému PS3 a poté na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).

   Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

   Jestliže systém PS3 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.