Nápověda k systému PlayStation Nápověda a podpora PlayStation

 
 
 
 

Systémový software systému PS4

Získej nejnovější aktualizaci

Zjisti, jak aktualizovat systém PS4 na nejnovější systémový software, a získej úplný seznam změn a funkcí.

Může ti pomoci toto...

Systémový software pro systém PS4

 • Aktualizace prostřednictvím internetu

  K aktualizaci systému využij funkci síťové aktualizace systému PS4.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS4
  • Připojení k internetu (kabelové nebo bezdrátové)

  Před použitím funkce síťové aktualizace je nutné nakonfigurovat síťová nastavení systému PS4. Podrobné informace najdeš v uživatelské příručce k systému PS4.

  Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru). Systém prostřednictvím internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Po dokončení stahování se v levém horním rohu obrazovky zobrazí upozornění. Na obrazovce funkcí vyber možnost (Notifications) (Upozornění) > [Downloads] (Ke stažení) a poté proveď instalaci podle pokynů na obrazovce.

 • Aktualizace pomocí disku

  K aktualizaci systému využij soubor aktualizace obsažený na disku s hrou.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS4
  • Disk obsahující soubor update (aktualizace)

  Když přehráváš disk, který obsahuje novější verzi systémového softwaru, zobrazí se obrazovka, která tě provede procesem aktualizace. Aktualizaci proveď podle pokynů uvedených na obrazovce.

 • Aktualizace pomocí počítače

  Tento postup aktualizace lze využít, pokud tvůj systém PS4 není připojen k internetu. Stáhni aktualizační soubor do počítače a poté ho ulož na úložné zařízení USB. Aktualizuj systém tak, že uložený soubor zkopíruješ do systémového úložiště systému PS4.

  Standardní postup aktualizace viz kroky uvedené níže. Zde najdeš postup určený k inicializaci systému PS4 a provedení nové instalace systémového softwaru, například po výměně pevného disku.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS4
  • Počítač připojený k internetu
  • Úložné zařízení USB, například jednotka USB flash

      * K dispozici musí být přibližně 460 MB volného místa.

  1. Na paměťovém zařízení USB vytvoř složky pro uložení souboru aktualizace.

   Pomocí počítače vytvoř složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

  2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.

   Ulož soubor s názvem „PS4UPDATE.PUP“.

   [DOWNLOAD NOW] (Stáhnout nyní) Kliknutím spustíš stahování.

  3. Nyní přesuň celou složku „PS4“ do kořenového adresáře úložného zařízení USB.

   Připoj úložné zařízení USB k systému PS4 a poté na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).

   Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

   Jestliže systém PS4 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.
 • Provedení nové instalace systémového softwaru

  Tento postup je určen k inicializaci systému PS4 a provedení nové instalace systémového softwaru, například po výměně pevného disku.

  Buď opatrný, pokud používáš aktualizační soubor pro přeinstalování. Budou odstraněni všichni uživatelé a všechna data.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS4
  • Počítač připojený k internetu
  • Úložné zařízení USB, například jednotka USB flash

      * K dispozici musí být přibližně 1.1 GB volného místa.

  1. Na paměťovém zařízení USB vytvoř složky pro uložení souboru aktualizace.

   Pomocí počítače vytvoř složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

  2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.

   Ulož soubor s názvem „PS4UPDATE.PUP“.

   [DOWNLOAD NOW] (Stáhnout nyní) Kliknutím spustíš stahování.

  3. Úplně vypni systém PS4.

   Ověř se, že kontrolka napájení nesvítí. Jestliže kontrolka svítí oranžově, stiskni tlačítko napájení na systému PS4 alespoň na sedm sekund (dokud systém podruhé nepípne).

  4. Připoj paměťové zařízení USB, na které jsi uložil aktualizační soubor, k systému PS4 a poté stiskni tlačítko napájení alespoň na sedm sekund. Systém PS4 se spustí v nouzovém režimu.

  5. Vyber možnost [Initialize PS4 (Reinstall System Software)]. (Inicializovat systém PS4 (Přeinstalovat systémový software)).

   Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

   Jestliže systém PS4 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.

Zobrazit celý článek