Updated 26. srpna 2015

Použití paměťových karet na systému PlayStation Vita

Zjisti, co dělat, pokud není rozpoznána paměťová karta nebo když potřebuješ na kartě zkontrolovat dostupný úložný prostor.

 
 

Jak zkontrolovat kapacitu na paměťové kartě?

Kapacitu na paměťové kartě systému PlayStation Vita je možné zkontrolovat na obrazovce LiveArea systému PlayStation Vita volbou možnosti [Settings] (Nastavení) > [System] (Systém) > [System Information] (Informace o systému) > [Capacity] (Kapacita).

Co mám dělat, když systém PlayStation Vita paměťovou kartu nerozpozná?

Vkládej do systému jen oficiální paměťové karty (určené konkrétně pro systém PlayStation Vita). Systém PlayStation Vita dokáže používat pouze paměťové karty s oficiální licencí.

Pokud jsi ověřil, že používáš správnou paměťovou kartu, vypni systém PlayStation Vita stisknutím a podržením tlačítka napájení alespoň na dvě sekundy a poté klepni na možnost „Power Off“ (Vypnout). Po vypnutí systému PlayStation Vita zkus paměťovou kartu vyjmout a zase vložit zpět.

Poznámka: Dávej pozor, abys paměťovou kartu nevyndával, když je systém PlayStation Vita stále zapnutý. Pokud paměťovou kartu vyndáváš nebo vkládáš, když je systém zapnutý, můžeš přijít o některá data.