Updated 4. března 2019

Systém PS4: Upgrade pevného disku (HDD)

V tomto článku se vysvětluje, jak upgradovat pevný disk (HDD) systému PlayStation 4.

 
 

Než začneš, budeš potřebovat:

 • Dlouhý křížový šroubovák
 • Číslo modelu svého systému PS4. Najdeš ho tady:

Vyber pokyny pro řadu svého modelu systému PS4:

Řada CUH-7010 (systém PS4 Pro)

 1. Zálohování uložených dat

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš také uložené hry ukládat do cloudu.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace) > [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Pokud chceš uložená data zálohovat, musíš aktualizovat systémový software a být přihlášený ke službě PSN.

 1. Postav systém vzhůru nohama na rovný povrch a sundej kryt prostoru pro pevný disk (HDD). Začni na pravé straně.

Kryt prostoru pro pevný disk (HDD) může překrývat samolepka. Můžeš ji odlepit, záruka nebude dotčena.

 1. Odšroubuj šroub (1) a zatažením za montážní rámeček pevného disku (HDD) (2) jej vyjmi.
 1. Odšroubuj čtyři šrouby z montážního rámečku pevného disku (HDD).
 1. Demontuj pevný disk (HDD) z montážního rámečku a vlož nový.
 2. Našroubuj šrouby zpět; dávej pozor, abys je neutáhl příliš.
 3. Vlož zpět montážní rámeček pevného disku (HDD); na obrázku nahoře zkontroluj, zda ho vkládáš správnou stranou nahoru.
 4. Našroubuj zpět šroub.
 1. Nasaď zpět kryt prostoru pro pevný disk (HDD).
 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 je možné zkopírovat pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace)> [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, jako když jsi kopíroval uložená data.

Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Řada CUH-2015

 1. Zálohování uložených dat

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš také uložené hry ukládat do cloudu.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace) > [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Pokud chceš uložená data zálohovat, musíš aktualizovat systémový software a být přihlášený ke službě PSN.

 1. Sundej kryt prostoru pro pevný disk (HDD) jeho vysunutím ve směru šipky.
 1. Vyjmi pevný disk (HDD).
 • Vyšroubuj šroub.
 • Vytáhni pevný disk (HDD) zatažením za jeho montážní rámeček.
 1. Pomocí křížového šroubováku vyšroubuj šrouby (čtyři místa). Z otvorů na šrouby nevyndávej pryžové vložky.
 1. Vytáhni pevný disk (HDD) z montážního rámečku.
 1. Vlož nový pevný disk (HDD) do montážního rámečku a zajisti ho pomocí šroubů. Šrouby příliš neutahuj.
 2. Připevni pevný disk (HDD) k systému pomocí šroubu. Ověř, zda je pevný disk (HDD) úplně zasunutý do prostoru pro pevný disk (HDD).

Jestliže jsi ztratil kryt prostoru pro pevný disk (HDD), šrouby, montážní rámeček nebo některý jiný díl, obrať se na technickou podporu.

 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 je možné zkopírovat pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace)> [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, jako když jsi kopíroval uložená data.

Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Řada CUH-2015

 1. Zálohování uložených dat

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš také uložené hry ukládat do cloudu.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace) > [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Pokud chceš uložená data zálohovat, musíš aktualizovat systémový software a být přihlášený ke službě PSN.

 1. Vypni systém PlayStation 4
 2. Odpoj napájecí kabel, kabel HDMI a všechny ostatní kabely připojené k zadní straně systému PlayStation 4.
 3. Postav systém PlayStation 4 na čistý rovný povrch před sebou tak, aby byla přední strana systému nalevo. (logo PlayStation na horní straně systému PlayStation 4 bude na pravé straně)
 4. Polož dlaně na horní panel a prsty zapři na vzdálené straně systému.
 5. Mírně a rovnoměrně zatlač v blízkosti spoje dlaněmi a za použití prstů k páčení odsuň horní panel směrem od sebe. Uslyšíš cvaknutí a panel se posune zhruba o 7 mm. Nadzvedni panel (začni na levé straně).
 1. Po sejmutí horního panelu uvidíš šroub se symboly PlayStation. Vyšroubuj šroub otáčením proti směru hodinových ručiček, abys mohl demontovat pevný disk (HDD).
 2. Vytáhni pevný disk (HDD) směrem k přední části systému.
 1. Pomocí křížového šroubováku demontuj čtyři šrouby, které drží pevný disk (HDD) v jeho přihrádce.
 1. Vlož druhý pevný disk (HDD) do přihrádky a znovu ho upevni čtyřmi šrouby.
 2. Vlož přihrádku do vyhrazeného prostoru v systému PlayStation 4 a znovu našroubuj šroubem.
 3. Nasaď zpět horní panel. Panel je potřeba umístit nad otevřenou část systému PlayStation 4 přibližně 7 mm od spoje. Nasuň panel na spoj, dokud se nezacvakne.
 1. Znovu připoj kabel HDMI, napájecí kabel a jakékoli jiné kabely odpojené v prvním kroku.
 2. Zapni systém PlayStation 4 a ujisti se, že všechno funguje správně.
 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 je možné zkopírovat pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace)> [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, jako když jsi kopíroval uložená data.

Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Řada CUH-1000 & CUH-1110

 1. Zálohování uložených dat

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš také uložené hry ukládat do cloudu.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace) > [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Pokud chceš uložená data zálohovat, musíš aktualizovat systémový software a být přihlášený ke službě PSN.

 1. Ověř si, že je systém PlayStation 4 zcela vypnutý. Když je zhasnutá kontrolka napájení, je systém zcela vypnutý. Jestliže kontrolka napájení svítí oranžově, je systém v režimu odpočinku. Ukonči režim odpočinku.
 2. Odpoj síťový kabel AC a poté ze systému odpoj další kabely.
 3. Vyjmi z bezpečnostních důvodů zástrčku síťového kabelu AC z elektrické zásuvky, a teprve poté odpoj další kabely.
 4. Sundej kryt prostoru pro pevný disk (HDD) jeho vysunutím ve směru šipky.
 1. Vyndej pevný disk (HDD).
 • Vyšroubuj šroub.
 • Vytáhni pevný disk (HDD) směrem k přední části systému.
 1. Pomocí křížového šroubováku vyšroubuj šrouby (čtyři místa).

Z otvorů na šrouby nevyndávej pryžové vložky.

 1. Umísti nový pevný disk (HDD) do montážního rámečku na pevný disk (HDD) systému PlayStation 4 a potom ho přichyť pomocí šroubů (čtyři místa).

  Šrouby přehnaně neutahuj.

 2. Připevni pevný disk (HDD) k systému pomocí šroubu.

Ověř, zda je pevný disk (HDD) úplně zasunutý do prostoru pro pevný disk (HDD).

Jestliže jsi ztratil kryt prostoru pro pevný disk (HDD), šrouby, montážní rámeček nebo některý jiný díl, obrať se na technickou podporu.

 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 je možné zkopírovat pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost (Settings) (Nastavení).
 • Vyber možnost [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace)> [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka přidej zaškrtnutí do políčka u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost [Copy] (Kopírovat).

Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, jako když jsi kopíroval uložená data.

Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.