Updated 6. února 2017

PS VR: Souprava nereaguje

Vyřeš problémy s výkonem soupravy.

 
 

Vyber problém, se kterým potřebuješ pomoci.

Před spuštěním hry nesvítí žádná světla

Pokud na soupravě VR hraješ hru neurčenou pro virtuální realitu nebo sleduješ video, je normální, že svítí jen dvě světla vzadu, protože přední světla není nutné v režimu bez virtuální reality sledovat. Přední světla se rozsvítí, když spustíš režim virtuální reality.

Jestliže jsi v režimu virtuální reality a žádné světlo nesvítí, zkontroluj následující:

 1. Příčinou je obvykle to, že souprava není napájená, takže se přesvědč, jestli jsou dobře připojené kabely a jestli jsou pomocí dálkového ovladače na kabelu zapnuté souprava a procesní jednotka.
 2. Odpoj soupravu VR od kabelu pro připojení soupravy VR a zapoj ji zpět.
 3. Zkus jiný port USB na systému PS4.
 4. Zkus vynechat kabel pro připojení soupravy VR a zapojit soupravu přímo do procesní jednotky. Jestliže se tímto problém napraví, může být problém s kabelem pro připojení soupravy VR.
 5. Jestliže máš po této kontrole stále ještě problémy, může být potřeba soupravu PS VR vrátit k nám. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.

Po spuštění hry nesvítí žádná světla

Jestliže jsi hrál, ale během hry se souprava vypnula, může to být způsobeno tím, že se souprava přehrála. Zkus systém PS4, procesní jednotku a soupravu VR vypnout a zkusit to zase po 30 minutách.

Jestliže zjistíš, že se souprava VR vypíná často, může být potřeba soupravu PS VR vrátit k nám.
Kontaktuj nás a pomůžeme ti.

Displej soupravy VR – žádný obraz

 1. Odpoj soupravu VR od kabelu pro připojení soupravy VR a zapoj ji zpět.
 2. Zkus vynechat kabel pro připojení soupravy VR a zapojit soupravu přímo do procesní jednotky. Jestliže se tímto problém napraví, může být problém s kabelem pro připojení soupravy VR. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.
 3. Pokud se souprava VR po dvou sekundách od zapnutí opět vypne, zkontroluj, zda není na obrazovce televizoru zobrazena zpráva o tom, že je souprava vypnutá. Pokud vidíš tuto zprávu, kabel pro připojení soupravy VR může být vadný. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.
 4. Přesvědč se, že je televizní displej nastavený na správný vstup.
 5. Je souprava PS VR správně zapojená? Podrobnosti najdeš ve stručné příručce.
 6. Veškerý zvuk a obraz se přenášejí přes procesní jednotku, proto se přesvědč, jestli je zapnutá (světlo kontrolky procesní jednotky je bílé).
 7. Souprava PS VR nepodporuje prodlužovací kabely HDMI; připoj soupravu PS VR přímo do vstupů.
 8. Zkontroluj všechny konektory, zda na nich není prach nebo jiné nečistoty, očisti je hadříkem z mikrovlákna.
 9. Vypni procesní jednotku stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači soupravy VR na kabelu na sedm sekund. Potom ji zase zapni.
 10. Jestliže máš po této kontrole stále ještě problémy, může být potřeba soupravu PS VR vrátit k nám. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.

Světla soupravy svítí, ale nesledují správně

 1. Jestliže jsi ve filmovém režimu, budou svítit pouze zadní světla. Aby se rozsvítila všechna světla, spusť hru pro virtuální realitu.
 2. Dlouhým stisknutím tlačítka PS na ovladači otevři rychlou nabídku a volbou [Adjust PlayStation VR] (Přizpůsobit soupravu PlayStation VR) > [Confirm your Position] (Potvrdit tvou polohu) soupravu překalibruj.
 3. Jestliže to nepomůže, zkus najít řešení v našem článku Problémy se sledováním.

Obraz není zřetelný

Zkus najít řešení v našem článku Problémy s obrazem.