Updated 5. dubna 2019

Jak odejít z nouzového režimu systému PS4

Pokud se ve svém systému PlayStation 4 nemůžeš dostat z nouzového režimu, postupuj podle následujících kroků, které tě dovedou zpět na domovskou obrazovku PS4.

Pokud je systém PlayStation 4 schopen pouze restartování do nouzového režimu (vytvoření „smyčky nouzového režimu“), je to známka chyby, která neumožňuje bezpečné spuštění. Postupuj podle kroků pro řešení problému uvedených níže, které tvůj PS4 dostanou z nouzového režimu.

Restartuj systém PS4 s použitím možnosti 1 nouzového režimu.

  1. Pomocí USB kabelu připoj ovladač DS4 k systému PS4.
  2. Pro návrat vyber možnost 1 v nabídce nouzového režimu.

Tato možnost restartuje tvou konzoli. Použití této možnosti nebude mít vliv na data uložená ve tvém systému PS4.

 
 

Fungují kabely USB, HDMI a napájecí kabel správně?

Pokud selže možnost 1 nouzového režimu, může to být proto, že špatně funguje kabel USB, HDMI nebo napájecí kabel. Zkuste vyměnit USB/HDMI/napájecí kabel a zapojit je do jiných portů HDMI a zásuvek. Také je dobré prověřit kabely pomocí různých systémů, jako je např. přehrávač disku Blu-ray. Otestování každého kabelu a portu pomůže identifikovat, kde dochází k problému.

 
 

Vypni a zapni systém PS4

Pokud všechny kabely správně fungují, zkus napravit problém vypnutím a zapnutím systému PS4:

  1. Úplně vypni systém PS4 podržením tlačítka napájení.
  2. Počkej, až přestane blikat kontrolka napájení, a potom odstraň napájecí kabel a nech systém PS4 dvacet minut v klidu.
  3. Znovu připoj systém PS4 a zapni ho.
 
 

Znovu vytvoř databázi PS4

Možnost 5 nouzového režimu vytvoří novou databázi pro tvé hry a aplikace PS4. Pokud tvůj systém PS4 ovlivňuje poškozený soubor, může tento krok problém napravit. Nebudou smazány žádné soubory. Tento proces může trvat nějaký čas v závislosti na objemu dat na pevném disku systému PS4.

 
 

Aktualizace systémového softwaru PS4

Pokud není systém PS4 připojen ke službě PlayStation Network (PSN) nebo během aktualizace došlo ke ztrátě připojení, možná budeš potřebovat aktualizovat systémový software PS4 pomocí nouzového režimu.

Pokud nemůžeš aktualizovat systémový software PS4, možná budeš muset přeinstalovat systémový software pomocí možnosti 7 nouzového režimu.