Updated 6. února 2017

PS VR: Kontrolky procesní jednotky

Co znamenají různé kontrolky na procesní jednotce?

 
 

Na přední straně procesní jednotky (PU) soupravy PlayStation VR (PS VR) se nachází kontrolka.

Význam této kontrolky se liší v závislosti na aktuální situaci, takže se nemusíš bát, pokud svítí červeně – většinou to neznamená, že došlo k problému. Vyber barvu kontrolky procesní jednotky z tohoto seznamu a zjistíš, co příslušná barva znamená.

Červená – dvakrát zabliká a bude svítit

K tomu dojde, když zapojíš procesní jednotku do napájení (přechod do režimu odpočinku), ale systém PS4 zůstane vypnutý. Bliknutí znamenají, že procesní jednotka přechází do režimu odpočinku, a svítící červená kontrolka znamená, že jednotka momentálně neodesílá do televizoru přes rozhraní HDMI žádné informace. Zapni procesní jednotku pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovladači soupravy VR na kabelu.

Červená – svítí

Procesní jednotka je v režimu odpočinku a neodesílá do televizoru přes rozhraní HDMI žádné informace. Zapni ji pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovladači soupravy VR na kabelu nebo zapnutím systému PS4.

Červená – pět rychlých bliknutí

K tomu může dojít při přepětí procesní jednotky. Stisknutím tlačítka napájení na kabelu na sedm sekund vypni procesní jednotku i soupravu. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.

Bílá – bliká

Tlačítko napájení na dálkovém ovladači soupravy VR na kabelu bylo stisknuto a souprava VR se zapíná.

Bílá – svítí

Svítící bílá kontrolka znamená, že můžeš začít hrát. Když se rozsvítí bílá kontrolka, procesní jednotka a systém PS4 jsou vzájemně připojené, zapnuté a odesílají signál do televizoru. Na systému PS4 se zobrazí upozornění s ikonou VR, které potvrzuje, že souprava PS VR byla rozpoznána.

Pokud je tvůj systém PS4 nastaven tak, že povoluje internetové připojení pro stahování a nahrávání souborů, když je v režimu odpočinku, procesní jednotka ukončí režim odpočinku (svítí červená kontrolka) a zapne se (svítí bílá kontrolka), zatímco je internetové připojení systému PS4 aktivní. Procesní jednotka znovu přejde do režimu odpočinku, jakmile se internetové připojení systému PS4 po dokončení stahování/nahrávání deaktivuje.

Červená – bliká

K tomu dojde, když se přehřívá procesní jednotka. Na obrazovce se zobrazí zpráva a ventilátor může být hlučnější než obvykle. Vypni procesní jednotku a systém PS4 na 30 minut a nech je vychladnout. Poté můžeš zase hrát.

Ujisti se, že procesní jednotka neleží na systému PS4, aby nedocházelo k jejímu přehřívání. Jednotku bys navíc měl umístit do dobře větraného prostoru tak, aby nebyl blokovaný její ventilátor. Zjisti více o péči a údržbě soupravy PS VR.

Pokud se procesní jednotka přehřívá často, pravděpodobně bychom ji měli opravit. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.

Nic nesvítí

  1. Ujisti se, že je síťový kabel řádně zapojený do správného portu na procesní jednotce.
  2. Zkontroluj, zda není žádný konektor uvolněný. Postupuj podle pokynů pro nastavení soupravy PS VR, které ti pomohou zkontrolovat veškerá připojení.
  3. Vyzkoušej jinou elektrickou zásuvku, nebo v případě, že používáš prodlužovací kabel, zapoj procesní jednotku přímo do zásuvky.
  4. Kontaktuj nás a pomůžeme ti.