Updated 3. října 2016

Kód chyby systému PS4 WC-41274-8

Zadané údaje obsahují speciální znaky.

 
 

Některé znaky nejsou podporovány. Zajisti, aby zadané údaje obsahovaly pouze písmena a číslice, žádné speciální znaky.