Updated 11. května 2016

Kód chyby systému PS4 NP-31731-5

Uživatel se odhlásil ze služby PlayStation Network, nebo mohou být data na pevném disku (HDD) poškozená.

 
 
  • Ověř, zda jsi přihlášený ke službě PSN: [Settings] (Nastavení) > [PlayStation™Network/Account Management] (PlayStation™Network / Správa účtu) > [Sign In] (Přihlásit).
  • Pokud chyba přetrvává, restartuj systém PS4.

Pokud to nevyřeší tvůj problém, následuj tyto kroky:

  • Spusť systém v nouzovém režimu a vyber možnost [Restore Default Settings] (Obnovit výchozí nastavení).
  • Smaž uživatele a znovu jej vytvoř.
  • Pokud chyba trvá i po vyzkoušení všech předchozích kroků, zkus inicializovat systém: [Settings] (Nastavení) > [Initialisation] (Inicializace) > [Initialise PS4] (Inicializovat systém PS4) > [Quick] (Rychlá).