Updated 17. května 2017

Kód chyby systému PS4 CE-41558-3

Přejděte do možnosti

 
 
  1. Přejděte do možnosti [Nastavení] > [Aktualizace systémového softwaru]. Klikněte na volbu [Další], je-li k dispozici novější verze systémového softwaru.
  2. Aplikaci odinstalujte a následně ji znovu nainstalujte.