Updated 11. května 2016

Kód chyby systému PS4 CE-34883-6

Kód PIN pro funkci Remote Play (Dálkový přístup) je nesprávný.

 
 

Pečlivě znovu zadej kód PIN.