Updated 25. dubna 2017

Kód chyby systému PS4 CE-33327-8

Chyba USB soupravy PS VR

 
 
  1. Úplně vypni systém PS4 (nevstupuj do režimu odpočinku).
  2. Odpoj napájecí kabel ze zadní části procesní jednotky soupravy PS VR. Nech ho odpojený dvě minuty. Zapoj napájecí kabel zpět do procesní jednotky soupravy PS VR.
  3. Odpoj kabel USB ze systémů PS VR a PS4.
  4. Znovu zapoj kabel USB do systémů PS VR a PS4.
  5. Restartuj systém PS4.

Objeví-li se kód chyby znovu, kontaktuj zákaznický servis.