Updated 27. července 2017

Kód chyby systému PS4 CE-32723-7

Položka je poškozena nebo nemůže být detekována systémem.

 
 
  1. Pokud se vám tato chyba zobrazuje při výběru tématu, zkuste ho znovu stáhnout. Jděte na [Oznámení] > [Stažený soubor], zvýrazněte obsah a stisknutím tlačítka OPTIONS téma odstraňte. Poté jděte na [Nastavení] > [Téma] a obsah znovu stáhněte.
  2. V případě jiného obsahu jděte do knihovny a ověřte, zda máte k obsahu licenci. Pokud máte obsah a přesto se vám tato chyba zobrazuje, zkuste následující kroky.
  • Znovu stáhněte obsah.
  • Jděte na [Nastavení] > [PSN] > [Obnovit licence].
  • Vypněte systém a restartujte systém bezpečném režimu. Vyberte možnost [5. Obnovit databázi].