Updated 26. dubna 2017

Kód chyby systému PS3 8002F08C

Nelze aktualizovat system software (systémový software).

 
 

Řešení

  • Vypněte systém PS3 a odpojte z hlavního přívodu elektrické energie.
  • Po uplynutí 10 sekund hlavní přívod elektrické energie znovu zapojte a zapněte systém PS3.
  • Měla by se automaticky spustit aktualizace systému. Když zkoušíte toto řešení, měl by být systém připojen k internetu.
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
  • Více tipů a rad pro používání systému PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.