Updated 8. září 2015

Kód chyby systému PS3 8002AE17

Obecně se jedná o chybu online připojení, patrně v důsledku dočasného přetížení internetové služby nebo připojení k internetu.

 
 

 

Řešení: