Updated 28. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8002AD36

Connection to the PlayStation Network server was reset. This may be due to temporary congestion with your Internet service or, if you are using a Wireless connection, the signal strength may be weak.

 
 

Řešení

  • Pokuste se přihlásit později, neboť vaše připojení k internetu může být dočasně přetíženo.
  • Používáte-li bezdrátové připojení, zkontrolujte sílu signálu připojení nebo zkuste systém PS3 přesunout blíže k bezdrátovému přístupovému bodu (routeru).
  • Pokud se problémy s připojením vyskytují i nadále, patrně dochází k potížím s připojením k internetu. Další nápovědu získáte kliknutím na následující typ připojení.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.