Updated 26. dubna 2017

Kód chyby systému PS3 8002A335

Systém PS3 se nebyl schopen připojit k síťovému serveru.

 
 

Řešení: