Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80029C68

Došlo k potížím s pevným diskem (HDD) a v důsledku toho nelze aktualizovat system software (systémový software).

 
 

Řešení:

  • Vypněte systém PS3 a deset minut počkejte. Poté systém zapněte a zkuste system software (systémový software) aktualizovat.
  • Pokud má váš systém PS3 nainstalovaný system software (systémový software) verze 2.50 nebo novější, proveďte zálohu dat, spusťte systém PS3 v Safe Mode (nouzovém režimu) a zvolte možnost [Restore File System (Obnovit systém souborů)].
  • Opět platí, že pokud má systém PS3 nainstalovaný system software (systémový software) verze 2.50 nebo novější, můžete se pokusit pevný disk (HDD) naformátovat spuštěním systému PS3 v Safe Mode (nouzovém režimu) a volbou možnosti [Format PS3 (Formátovat systém PS3)].
  • Pokud má systém PS3 nainstalovaný system software (systémový software) verze 2.50 nebo starší, přejděte v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) k možnosti Settings (Nastavení) > [System Settings (Nastavení systému)] a pevný disk naformátujte.
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu na adrese eu.playstation.com/contact.
  • Další tipy a triky týkající se používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.