Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 800299D8

V systému PlayStation 3 došlo k neočekávané chybě.

 
 

Řešení

  • Zkontrolujte disk a ujistěte se, že je systémem PlayStation 3 podporován. Informace o typech podporovaných disků získáte kliknutím sem.
  • Pokud bude k potížím docházet i nadále, můžete zkusit naformátovat pevný disk (HDD) systému PlayStation 3. Upozorňujeme, že tímto postupem odstraníte z pevného disku (HDD) veškerá data. Informace o postupu zálohování dat získáte kliknutím sem.
  • Chcete-li naformátovat pevný disk (HDD), přejděte do nabídky Settings (Nastavení) > [System Settings (Nastavení systému)] > [Restore PS3™System (Obnovit systém PS3™)].
  • Další tipy a triky týkající se používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.