Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8002995C

V systému PlayStation 3 dochází k potížím při zápisu na pevný disk (HDD).

 
 

Řešení

  • Přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte možnost [Rebuild Database (Znovu vytvořit databázi)]. Informace týkající přístupu do Safe Mode (nouzového režimu) získáte kliknutím sem.
  • Pokud problém přetrvává, můžete přeformátovat pevný disk (HDD) systému PlayStation 3. Upozorňujeme, že tímto postupem odstraníte z pevného disku (HDD) veškerá data. Informace o postupu zálohování dat získáte kliknutím sem.
  • Chcete-li přeformátovat pevný disk (HDD), přejděte do nabídky Settings (Nastavení) > [System Settings (Nastavení systému)] > [Restore PS3 System™ (Obnovit systém PS3™)].
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu na adrese eu.playstation.com/contact.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.