Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80029522

Při pokusu o přenos obsahu je k systému PlayStation 3 připojeno příliš mnoho systémů PSP.

 
 

Tato zpráva se zobrazí tehdy, pokud přenášíte obsah z obchodu PlayStation Store, stahujete položky z Account Management (Správy účtu) nebo se pokoušíte aktivovat nebo deaktivovat systém PSP.

Řešení

  • Odpojte ze systému PS3 všechny systémy PSP až na jeden a zkuste přenos obsahu opakovat.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.