Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80029521

Systém PS3 se pokouší o přístup k systému PSP prostřednictvím připojení USB, ale není k dispozici žádný USB kabel spojující tyto dva systémy.

 
 

Tato zpráva se zobrazí tehdy, pokud přenášíte obsah z obchodu PlayStation Store, stahujete položky z části [Account Management (Správa účtu)] nebo se pokoušíte aktivovat či deaktivovat systém PSP.

Řešení:

  • Systém PSP připojte k systému PS3 pomocí kabelu USB.
  • Uveďte systém PSP do USB mode (režimu USB) přechodem na položku Settings (Nastavení) > [USB Connection (USB připojení)] v nabídce XMB™ (XrossMediaBar).
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.