Updated 18. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 800290B8

Došlo k potížím při připojení síti s nastavením AOSS.

 
 

Řešení:

  • Vypněte systém PS3 a odpojte z hlavního přívodu elektrické energie.
  • Vypněte router a modem. Pokud má váš modem vestavěnou baterii, bude nutné ji vyjmout, aby bylo možné modem zcela vypnout.
  • Po dvou minutách znovu zapojte napájení a systém PS3 zapněte.
  • Zapněte router a modem a zkuste systém PS3 připojit k síti.
  • Pokud problém nezmizí, kontaktujte výrobce routeru a požádejte o další podporu.
  • Můžete také níže kliknout na typ svého připojení a zobrazit si dodatečné tipy pro řešení potíží:
  • Další tipy a triky týkající se používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.